OHAL'de iş cinayetleri bilançosu

OHAL'in emekçilerin temel haklarını kısıtladığı raporlarla ortaya konulurken, iş cinayetlerinin acı bilançosu ise ülkenin Saray Rejimi eliyle nasıl bir cehennem haline getirildiğini açık bir şekilde ortaya çıkarıyor.28-07-2018 13:47

İleri Haber

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi (İSİG) yayımladığı “OHAL’de İş Cinayetleri” başlıklı rapor ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen ve 18 Temmuz 2018’de yürürlükten kaldıran OHAL’de yaşanan iş cinayetlerinin bilançosunu açıkladı.

2 yıllık süreçte iş cinayetlerinin yüzde 14 artış gösterdiği açıklanan raporda, trafik-servis kazaları bu konuda yüzde 23’le en çok ölümün gerçekleştiği alan oldu. Ezilme ve göçük yüzde 18, düşme ise yüzde 17 ile trafik kazalarını takip etti.

En çok ölümün yaşandığı işkolu 904 ile inşaat olarak kayıtlara geçerken, tarımda 822, taşımacılıkta ise 521 işçi yaşamını yitirdi.

İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin 222’si kadın, 124’ü çocuk 185’i ise göçmen olarak tespit edildi.

En çok iş cinayetinin yaşandığı il ise 459 işçinin yaşamını yitirdiği İstanbul oldu. OHAL boyunca Kocaeli’de 163, Bursa’da 162, İzmir’de 158, Antalya’da  da 153 işçi yaşamını yitirdi.

İŞ CİNAYETLERİNİN ARTIŞ NEDENİ BASKI POLİTİKALARI

Raporda iş cinayetlerindeki artışın nedenleri şöyle sıralandı:

"İş cinayetleri, bir ülkede işçi sağlığı alanını yansıtan en somut göstergedir. Zaten iş cinayetlerinde oldukça kötü olan tablo son iki yılda daha da kötüleşti. Peki, OHAL’de iş cinayetlerindeki artış nereden kaynaklanıyor. Bu durumu birkaç açıdan değerlendirmemiz gerekir:

1.    İş cinayetleri işkolları açısından özellikle sanayide artış gösterdi. İşçi ölümleri metalde yüzde 100; enerjide yüzde 20; madencilik, tekstil, kimya, ağaç/kâğıt, çimento/toprak ve taşımacılıkta yüzde 10 arttı. Diğer yandan hizmet sektöründe ise konaklamada iş cinayetleri yüzde 50 arttı.

2.    İş cinayetleri nedenlerinde de dikkat çekici artışlar söz konusu. Yüksekten düşme, kalp krizi, şiddet nedenli işçi ölümleri yüzde 20; ezilme/göçük ve elektrik çarpması nedenli işçi ölümleri ise yüzde 15 arttı.

3.    İş cinayetlerinde yaş grubu/cinsiyet olarak artışın tamamını 28-50 yaş arası/erkek işçiler oluşturdu.

4.    İş cinayetlerinde göçmen/mülteci işçilerin ölümünde yüzde 40’lık bir artış yaşandı.

5.    İş cinayetlerinin yaşandığı şehirlerden İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Kastamonu, Çorum, Eskişehir, Ankara, Manisa, Denizli, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elazığ’da önemli oranda artış söz konusu.

OHAL döneminde iş cinayetlerinin temelini sanayi işçilerine yönelik baskı politikaları oluşturdu. Bu politikalar işçi sınıfının görece örgütlü olan merkezini tamamen etkisizleştirmeye dönüktü. Böylece sermaye, sınıfın bütününe boyun eğdirmeye çalıştı."
 

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.