Öğretmenlerin çoğu eğitim sistemi istikrarsız diyor

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş’in yaptığı araştırmalar, öğretmenlerle ilgili acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.23-11-2017 20:26

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan yaklaşık 1 milyon öğretmen, yarın kendilerine adanan 24 Kasım’ı buruk kutlayacak. Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş’in yaptığı araştırmalar da korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

EĞİTİM SİSTEMİ İSTİKRARSIZ

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, ankete katılan öğretmenlerin yüzde 99’u eğitim sistemini istikrarlı bulmadığını ifade etti. Eğitimin en büyük sorunu ise öğretmenlerin yüzde 57.9’una göre eğitim sisteminin sürekli değişmesi. Öğretmenlere sorulan “MEB’in öğretmenlere verdiği değeri nasıl ifade edersiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 74.6’sı “MEB öğretmene hiç değer vermiyor” derken, “Çok değer veriyor” oranı yüzde 0.5’te kaldı.

YÜZDE 60'I MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanların yüzde 60.7’si mesleğini bırakmayı düşündüğünü ifade ederken mesleğini bırakmayı düşünenlerin yüzde 40.7’si bunun nedeninin öğretmenlerin itibar kaybetmesi, yüzde 20.1’i torpil, yandaş kayırma gibi uygulamalar olduğunu belirtti.

YÜZDE 75'İ: MAAŞIMIZ YETERSİZ

Eğitim-İş de, ‘Öğretmenlerin ekonomik, mesleki ve sosyal durumlarına ilişkin öğretmen görüşleri’ araştırmasını 26 ilde 906 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yaptı. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 75’i mesleğinden elde ettiği geliri yetersiz buluyor. 

Yüzde 74’ü maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını ifade etti. Yüzde 59’unun borçları nedeniyle mesleki verimi düşüyor.

Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 30’u kendi çocuklarının gıda ihtiyacını karşılayamıyor. Yüzde 14’ü kendi çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını gideremediğini söylüyor. 

GAZETE, DERGİ VE KİTAP HAYAL

Öğretmenlerin yüzde 69’u gelir yetersizliği nedeniyle öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemiyor; yüzde 70’i gazete, dergi ve kitap almakta zorlanıyor. Yüzde 77’si öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiğini düşünürken, yüzde 79’u mesleğine motive olmakta zorlanıyor. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 75’i daha çok para kazanacağı bir iş olduğunda mesleğini bırakabileceğini; yüzde 62’si fırsat bulursa başka bir meslek yapabileceğini söylüyor. 

Yüzde 82’si okul yöneticilerinin siyasi baskı yaptığını düşünüyor.