ODTÜ’de tüm fakültelerden rektörlüğe tepki

ODTÜ'de KYK yurdu yapılacağı gerekçesiyle Kavaklık bölgesindeki ağaçların polis operasyonuyla katledilmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor.12-07-2019 17:16

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) KYK yurdu yapılacağı gerekçesiyle Kavaklık bölgesindeki ağaçların polis operasyonuyla katledilmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Üniversitenin bütün fakülteleri Fakülte Kurulu Kurul ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarının ardından görüşlerini açıkladı. Fakülteler, yurt yapım sürecinin durdurulmasını ve polisin kampüsten çıkmasını istedi.

'REKTÖR İSTİFA ETTİ' İDDİASI

Mülkiye Haber'den Nurettin Öztatar'ın haberine göre, rektör yardımcılarından Profesör Doktor Meliha Altunışık’ın da istifa ettiği bildirildi. İstifaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Fakülte ve enstitülerin görüşleri şöyle;

Fen Edebiyat Fakültesi:

“1- Polisin en kısa zamanda kampüsten çıkması, ne zaman çıkacağına ilişkin bilginin ODTÜ kamuoyu ile paylaşılmasını

2-Yurt yapım sürecinin durdurulmasını

3-ODTÜ tarihsel olarak yurt yapımı ve işletmesi konusunda ciddi bir deneyime sahip (1962’de ilk ODTÜ yurdu), bu nedenle yurt yapımı ve işletimi üniversite kültürümüzün bir parçası, bu birikimi kullanmaya hazır olduğumuzun göz önüne alınmasını

4-KYK yurdunun yapımının ODTÜ’nün hem ekolojik hem de sosyal çevre ve iklimine vereceği zarar dolayısıyla durdurulmasını

5-Bu konuda varolan sürecin şeffaf bir şekilde paylaşılarak katılımcı bir tutumun benimsenmesini

6-Bilgi kirliliğinin aşılması için bu konuda rol alabilecek tüm kurul ve komisyonların (Mekansal Strateji ve Tasarım Danışma Komisyonu gibi) etkin bir şekilde sürece dahil edilmeleri ve ODTÜ kamuoyunu bilgilendirmelerini talep etmekteyiz.”

Eğitim Fakültesi:

“ 1- ODTU-OU listesinde 9678 no.lu e-posta ile duyurulan, 9.7.2019 tarihli ÜYK kararına istinaden KYK yurdu inşaat faaliyetlerinin bir an evvel durdurulması, yüklenici firma, personel ve araçlarının kampüs dışına çıkarılması;

2-Yerleşkede bulunan polis güçlerinin ivedilikle kampüs dışına çıkarılması;

3-ODTÜ yerleşkesi içerisinde bir KYK yurdu yapılması kararından koşulsuz olarak vazgeçilmesi;

4-8.7.2019 tarihinde tahrip edilen kavaklık alanın ODTÜ geleneklerine uygun bir şekilde yeniden ağaçlandırılmak üzere zaman kaybetmeksizin faaliyete geçilmesi;

5-Üniversitemize ilişkin kararların şeffaf bir şekilde, üniversitenin bütün iç paydaşlarının katılımıyla alınması.”

ODTÜ Enformatik Enstitüsü:

“Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız ODTÜ kampüsüne emniyet güçlerinin girmesi dahil olmak üzere, ODTÜ’nün bütünlüğüne dışarıdan müdahale edilmemesinin, üniversitemizin geleneğine ve ortamına zarar veren olayların tekrarlanmamasının, bu bağlamda ODTÜ’nin kurumsallığının ve katılımcılığının korunmasının elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 10.07.2019 tarihli Üniversite Yönetim Kurulu toplantısının ardından ODTÜ Rektörlüğü’nün yapmış olduğu duyuruyu (GENEL DUYURU: 9678) olumlu bir adım olarak karşılıyoruz. Bu duyuruya konu olan ODTÜ öğrencisi yurdu projesinin geniş bir katılımla, ilgili ODTÜ bileşenlerinin görüşleri kapsamında ve müzakere edilerek değerlendirilmesini, bu sürecin şeffaf ve demokratik olarak sürdürülmesini önemli buluyor, sürece katkı verme irademizi beyan ediyoruz.”

Mimarlık Fakültesi:

“ODTÜ Kamuoyuna,

Fakültemiz, ‘KYK yurdu’ inşaatı nedeniyle yaşanan gelişmelerden kaygı duymaktadır. Süregiden sorunun akılcı ve demokratik yollardan çözümü için aşağıdaki önerileri üniversite kamuoyu ile paylaşmaktadır:

1.Polisin, barışçıl yollardan tepkilerini gösteren öğrenci ve öğretim elemanlarına şiddet uygulaması kabul edilemez. Polis bir an önce yerleşkemizden ayrılmalıdır.

2.ODTÜ yerleşkesi içerisinde bir ‘KYK yurdu’ yapılması kararından vazgeçilmelidir. ODTÜ öğrencilerinin yurt ve barınma ihtiyacının çözümünde, üniversitemizin yurt yapım ve yönetimi konusundaki deneyim ve birikimine güvenilmelidir.

3.Kavaklığın yurt alanı olması kararından vazgeçilmeli; alan yeniden ağaçlandırılarak yeşil alan niteliğine kavuşturulmalıdır.

4.Bundan sonra, yerleşke içerisinde yurt dâhil herhangi bir binanın yapımı söz konusu olduğunda, karar süreçleri tüm üniversite bileşenlerini içeren, katılımcı bir yöntemle yürütülmelidir. Yer seçimi, planlama, mimari proje elde etme ve ruhsatlandırma ile ilişkili hukuki süreçler, mesleki usul ve esaslar ödünsüz gözetilmelidir.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanları*

*Bu metindeki öneriler, 10.07.2019 Fakülte Akademik Genel Kurul toplantısına katılan ve toplantı sonuna kadar salonda kalan fakülte üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

“Değerli mensuplarımız,

9 Temmuz 2019 tarihli Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun  olağanüstü toplantısında Rektörlük Makamına ve ÜYK’ya sunulmak üzere aşağıdaki hususlar konuşulmuştur:

1-T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan yurtla ilgili kampüsümüze polisin girmesi tüm Fakültemizde büyük tepki oluşturmuştur. Polisin kampusten çıkması ve Rektörlük ve Emniyetle imzalanan bir protokol varsa bunun hemen geri çekilmesi gerekmektedir.

2-Konuyla ilgili olarak ODTÜ Rektörü ve rektörle birlikte üst yönetimin de (Rektör Yardımcıları, danışmanlar)  sorumlu ve hatalıdır. Toplantıda Rektörün verdiği kararın yanlış olduğu ve ODTÜ geleneklerine uymadığının altı çizilmiştir. Üniversite üst yönetiminin güvenlikle ilgili son yaşana olaylarda sorumluluk üstlenmesi, tavrını net koymasın protokolü durdurması ve polisin kampüse girmesine izin verilmemesi talep edilmiştir.

3-Söz konusu protokol imzalanmadan önce protokol  ODTÜ öğretim üyeleriyle paylaşılmamış ve protokol ancak imza aşaması gerçekleştikten sonra üniversiteye duyurulmuştur. Bu nedenle öğretim üyelerinin dahil edilmediği protokolün Fakültemiz tarafından onaylanmadığı belirtilmiştir.

4-KYK yurdu ile ilgili tüm bileşenlerin, belediyelerin, mezunların ve millet vekillerinin de desteklerinin alınıp bu konuda bir kamuoyu oluşturulmasının önemi vurgulanmıştır.

5-Fakülte olarak bu protokolün durdurulması ve geri çekilmesinin sağlanmasının önceliğimiz olması gerektiği belirtilmiştir.”

Mühendislik Fakültesi:

Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu ile seçilmiş Senato üyesini katılımıyla KYK Yurtlarıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantı sırasında ODTÜ Rektörlüğü’nü ÜYK sonrası duyurusu  (GENEL DUYURU: 9678; 10.072019) olumlu karşılanmıştır. Yazıda “protokol ve ihale ile ilgili yasal gereklilikler olsa bile tüm olasılıkların tekrar gözden geçirileceği” belirtilmektedir. Bu çalışmaların tüm ODTÜ bileşen ve paydaşlarının ortak görüşü çerçevesinde yürütülmesine yönelik mekanizmaların ivedilikle kurulması, duyurulması ve işletilmesinin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu girişimlerin sonuna kadar destekçisi, katılımcısı ve takipçisi olacağımızı bildiririz.”

Rektörlüğün bu görüşlere nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.