Neo-liberalizmin son baharı mı?04-09-2020 00:56

Güray Öz

Birinci Dünya Savaşı çıkar çatışmalarına dayalı bir paylaşım savaşıdır. İdeolojik farklılıklardan söz etmek pek mümkün değildir. İkincisi ise daha değişik bir karakterdeydi. Saldırganların; Avrupa’yı saran Nazizm’in, faşizmin, Franko, Salazar diktatörlüklerinin, toplumsal yapıyı, yönetim tarzını, en önemlisi iktidar kavramını değiştirmek gibi ortak bir ideolojik amaçları vardı.

***

Yazının devamı için tıklayınız.