Neden depresyona giriyoruz?

Depresyona dair yapılan yeni bir çalışma ile kandaki LAC miktarı ve depresyon arasında ilişki bulundu.31-07-2018 22:51
İleri Haber

ABD’de bir grup bilim insanı bir süredir yaptığı çalışma ile depresyona ilişkin önemli verilere ulaştı.

National Institute of Mental Health’in çalışmasının bulgularında depresyonun kanda azalan acetyl-L-carnitine (LAC) ile bağlantısı olduğu sonucuna erişildi.

KANDAKİ LAC ORANI DÜŞTÜKÇE DEPRESYON SEMPTOMLARI ARTTI

116 denek üzerinde yapılan incelemelerde katılımcılar ikiye ayrıldı. 71 kişilik depresyonda bir grup ile 45 kişilik daha sağlıklı bir grup oluşturuldu. Yapılan incelemelerde kandaki LAC oranı düştükçe ciddi depresyon semptomlarının arttığı sonucuna varıldı. Çalışma Proceeding of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) dergisinde yayınlandı.

Daha önceki çalışmalarda aynı ekip fareler üstünde bir çalışma yapmış ve LAC eksikliği ile ruh halinin bozukluğuna dair emarelere rastlamıştı.

Bu çalışmanın sonuçlarına göre  kan testi ile depresyonun tespit edilmesi mümkün olabileceği gibi ilerleyen dönemde LAC kullanarak depresyonun etkisi azaltılabilinecek.

KAN DEĞERLERİ NEDEN DÜŞER?

- Kırmızı eritrositlerin düşüklüğü

RBC (red blood cells): Oksijen taşıyan hücrelerin miktarını verir. Anemi hastalığı ya da kan kaybı durumlarında değerler düşer.

MCV (mean corpuscular volume): Oksijen taşıyan hücrelerin ortalama büyüklüğüdür. Demir eksikliği anemisi’nde eritrositler küçülür ve MCV değeri düşer.

Hb (Hemoglobin): Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemilerde hemoglobin düşer.

MCH: Eritrositlerdeki hemoglobin miktarını gösterir.

Hct (Hematokrit): Kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarının bir ölçüsüdür. Anemi, lösemi, kan kaybı gibi durumlarda değeri düşer.

- Beyaz kan hücrelerinin düşüklüğü

WBC (White Blood Cells-Leukocytes): Bu değer vücudun savunma ve bağışıklık hücrelerinin yani lökositlerin toplamını gösterir.  Çok düşükse lökosit yapımını bozan ciddi bir hastalık vardır. Örneğin bazı kanserlerde, kemik iliği hastalarında, AIDS’te lökosit miktarı (WBC) düşüktür.

Lymphocytes: (Lenfositler) : Çeşitli nedenlere bağlı olan lenfosit düşüklüğü AIDS hastalığında da düşük değerler seyreder.