Nadir Kitap'a 346 bin liralık ceza

Nadir Kitap'a 346 bin liralık ceza

İdari para cezasını Rekabet Kurumu duyurdu.

Nadir Kitap'a "hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle Rekabet Kurumu tarafından 346 bin 765 lira idari para cezası verildi. 

Rekabet Kurumu, Nadir Kitap olarak bilinen NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ hakkında devam eden 17 Aralık 2020’den bu yana devam eden soruşturma kapsamında toplanan delil, yazılı ve sözlü savunmaların alındığını ve ve soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. 

Rekabet Kurulu'nun 7 Nisan'da yaptığı dosyanın müzakeresi sonucunda, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ’nin, satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com’a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hâkim durumunu kötüye kullandığına karar verdi. Bu kapsamda söz konusu şirkete 346 bin 765 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık AŞ'ye verilen ceza, Rekabat Kurumu'nun resmi internet sitesinde de duyuruldu. Oy birliğiyle alınan kararlar karşısında firmanın Ankara İdare Mahkemelerinde itiraz hakkı bulunuyor.

'HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI' NEDİR?

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un hâkim durumu kötüye kullanılmasına ilişkin 6. madde şöyle:

"Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

- Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

- Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

- Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi

- Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

- Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması." (ANKA)

DAHA FAZLA