Mülteciler için İŞKUR'a gönderilen para ‘kaçırılmış’

İŞKUR hesaplarını inceleyen Sayıştay, mültecilerin entegrasyonu için kuruma gönderilen paranın ve yapılan harcamaların kayıt altına alınmadığını tespit etti.13-11-2017 09:13

Sayıştay, yurttaşın iş bulmak ümidiyle başvurduğu Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) mali hesaplarını mercek altına aldı. 2017 yılı başvurularında, gün geçtikçe büyüyerek çift hanelere demirleyen işsizlik oranına paralel yüzde 42’lik artış yaşanan İŞKUR’un mali hesaplarında, usulsüzlük ve hatalı işlemler tespit edildi.

‘İŞKUR HESAPLARI DOĞRU VE GÜVENİLİR DEĞİL’

Sayıştay denetçileri, kurumun mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir bilgi içermediğini saptadı. Raporda en dikkat çeken tespit ise Suriyeli mültecilerin topluma entegrasyonu için kurumun banka hesaplarına gönderilen paranın ve bu paradan yapılan harcamaların kayıt altına alınmadığı oldu.

Kamu kurumlarına ilişkin hazırladığı denetim raporlarında birçok resmi kurumun mali hesaplarında milyarlarca lirayı bulan usulsüzlüğe işaret eden Sayıştay, İŞKUR’un hesaplarının da doğru ve güvenilir olmadığını açıkladı.

SAYIŞTAY: SURİYELİLER İÇİN GÖNDERİLEN PARA VE HARCAMALAR KAYDEDİLMEMİŞ

Hatay Valiliği tarafından, ‘2016 yılı Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Nüfusun Toplumsal Uyumu için Sosyal Destek Programı’ kapsamında Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün banka hesabına gönderilen paranın ve bu paradan gerçekleşen harcamaların kayıt altına alınmadığını tespit eden Sayıştay, İŞKUR’un kamuda hesap verebilirliği ve mali saydamlığı amaçlayan ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na aykırı davrandığını belirtti.

Kurumun banka hesabına 2016 yılı içinde aktarılan tutarın 2017 yılında düzeltilmesinin mali tablolar üzerinde etkisi olmayacağını vurgulayan denetçiler, bulgu konusunun bir sonraki denetim yılında izleneceğini kaydetti.

KAYITSIZ TAŞINMAZLAR

Sayıştay’ın denetim raporlarına İŞKUR’a ilişkin yansıyan bir diğer bulgu ise, kurumun kullanımına tahsis edilen taşınmazların mali tablolara yansıtılmadığı oldu.

Kamu idareleri tarafından tahsis edilen ya da tahsisli kullanılan taşınmazların, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık açısından doğru, eksiksiz ve açık biçimde muhasebeleştirilmesi gerektiğini hatırlatan Sayıştay, rapora konu edilen taşınmazlara yönelik tabloların bir sonraki yılda dikkate alınacağını belirtti.

İŞKUR ise buna karşılık “Kuruma tahsis edilen veya kurumun tasarrufuna bırakılan taşınmazlara ilişkin bulgu doğrultusunda gerekli işlemlerin tamamlanması planlanmaktadır” demekle yetindi.

BAKIM HARCAMALARI ‘GİDER’ OLDU

İŞKUR’un denetim raporunda dikkati çeken tespitler bunlarla da sınırlı değil. Birgün’ün haberine göre kurumun maddi duran varlıkların ekonomik ömürlerini ve değerlerini artırmaya yönelik yaptığı bakım onarım harcamalarının, doğrudan gider olarak gösterildiği tespit edildi.

Bakım ve onarım harcamalarının maddi varlıkların kayıtlı değerlerine ilave edilmesi gerektiğinin altını çizen Sayıştay denetçileri, İŞKUR tarafından 2016 yılı içinde binaların bakım ve onarımına harcanan 5 milyon 369 bin liranın gider olarak gösterildiğini saptadı. Bu hatanın hesapların doğru ve eksiksiz sunulmasına engel teşkil ettiği vurgulandı.