Muğla Barosu avukatları hukuk mücadelesi için birleşti

Muğla Barosuna bağlı avukatlar, Muğla Çağdaş Avukatlar Grubu adı ile birleşerek, ortak hareket edeceklerini ve çalışma yapacaklarını yazılı bir açıklamayla bildirdiler.16-03-2021 21:55

İleri Haber

Hukukun ve ülkenin geldiği durum üzerine tespitlerde bulunulan açıklamada ''Yargının ve hukukun ele geçirildiği, laikliğin ortadan kaldırılması  hedefinin artık açıkça dile getirildiği ve laikliğe aykırı düzenleme ve uygulamalara hukuksal dayanaklar kazandırıldığı, yasaların uygulanmadığı, yok sayıldığı, gerekli görüldüğünde  torba kanunlar ve kararnameler ile bir gecede değiştirildiği, iktidarın istediği kararların altına imza atan “yargıç”ların ihtiyaç duyulan mahkemelere atandığı buna karşılık istenilen kararları vermeyen yargıçların sürgünlerle cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Karşı karşıya olduğumuz süreç “hukuka aykırılıkların yaşandığı” bir süreç değil, ancak hukukun yokluğundan, “hukuksuzluktan” söz edilebilecek bir süreçtir'' ifadeleri kullanıldı.

Siyasi davalarda verilen tutuklama kararları ve hukuka güvenin düşük olduğu belirtilirken bu durum karşısında savunmanın birliğine atıf yapılarak ''Ülkemizde yargıya güven %30’ların altına düşmüş durumdadır. Siyasi iktidar tarafından yapılan atamalar ile bağımsızlığını yitiren bir yargı düzeni mevcuttur. Emir ve talimatlarla hareket eden yargı mensupları adeta iktidarın memuru haline gelmişlerdir. Muhalifler üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla yargı eliyle ceza alt ve üst sınırı çok düşük olan suçlardan tutuklamaya sevkler ve hatta tutuklama kararları verilmiştir. Bu keyfiliğe karşı durmanın tek yolu da savunmanın birlik içinde hukuksuzluklara karşı mücadele etmesidir'' denildi.

Açıklamanın devamında sayısı son yıllarda arttırılan hukuk fakülteleriyle avukat sayısı artarken eğitimin niteliksizliğine atıf yapıldı.Genç avukatların ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar ettiğine dikkat çekilen açıklamada ''Bu karanlık tabloya mahkum değiliz.Reddediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Avukatlar yayınladıkları bildiride taleplerini şu şekilde sıraladı:

1-) Hukuku eşitsizlikle, adaletsizlikle ve özgürlük ihlalleriyle mücadele aracı haline getirmek için,

2-) Uluslararası Sözleşmelerde ve Anayasada tanımlanan temel hak ve özgürlüklerin savunulması, korunması ve daha ileri seviyelere geliştirilmesi için,

3-) Kültürel, siyasal, sosyal, dini, etnik her türlü ayrımcılıkla “eşit yurttaşlık temelinde” mücadele etmek için,

4-) Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan antidemokratik yasa ve uygulamaların kaldırılması için,

5-) Yargının bağımsızlığı için,

6-) Savunmanın susturulması ve yok edilmesine yönelik tüm düzenleme ve uygulamaları bertaraf etmek için,

7-) Evrensel bir ilke olarak “adil yargılanma hakkı”nın ülke içinde yaşayan tüm bireyler hakkında istisnasız uygulanmasını sağlamak için,

8-) İşçi avukatların haklarının yasal güvenceye kavuşturulması ve emek sömürüsüne son vermek için,

9-) Emekçilerin hak mücadelelerinde hukuksal alanda ortaya çıkan ve çıkabilecek olan tüm gündemlere hızlıca müdahale etmek için,

10-) Çevrenin ve doğanın talanına karşı gerekli hukuk mücadelesini vermek için,

11-) Hayvan hakları ihlalleri ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve uygulanması için,

12-) Cinsiyet ayrımcılığı ile ve bu ayrımcılığa dayalı her türlü fiilin ortadan kaldırılması için,

13-) Kadına yönelik şiddet ile mücadele ve kadına yönelik şiddete karşı ve en hızlı ve etkin müdahale ve çözümleri üretmek için,

14-) Çocukların her türlü ihmal ve istismarına karşı etkin bir mücadele yürütebilmek amacıyla çocuk haklarının hayata geçirilmesinin takipçisi olmak, yargılamalarda çocuğun bireysel mücadelesi yanında yer almak ve yürütülecek tüm bu mücadele ve savunmalarda “çocuğun üstün yararı” na çalışmak için,

15-) Laikliğin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme ve uygulamalara karşı laikliği savunmak için

Bildiri metninde imzası bulunan avukatların tamamı şu şekilde: 

Av. Ahmet HÜR                                  

Av. Ahmet AKSÜT                     

Av. Ali Efe ÖZSAVRAN                      

Av. Anıl TABEL        

Av. Arzu ALPER                                 

Av.Ayvaz DEMİRCAN                      

 Av. Azat ÖZTÜRK                              

Av. Başak ÖZBEK  

Av. Betül Sümer CİNMEN                  

Av. Bilge WAHRİNG

Av. Caner ARSLAN                             

Av. Çağrıl Aziz KÖSE

Av. Ece ÇETİNKAYA                          

Av. Ercan TATAR           

 Av. Erdem EMİR                                

Av. Erdinç FIRAT

Av. Esin Yamaç ÇAKMAN                  

Av. Ezgi EFENDİOĞLU

Av. Fatma Gül EVREN                        

Av. Ferhat KINACI

Av. Füsun ÜNLÜSOY                         

Av. Gonca Gül GEDİKOĞLU

Av. Gökberk GÜRDAL                         

Av. Gülsüm Aytül DOĞU                 

Av. Hacer TEMİRKAN                         

Av. Halil İbrahim USLU

Av. Handan ÖZEN                              

Av. Hasan Cengizhan KARAŞİN

Av. İbrahim Erbil AKAN                       

Av. İsmail Aziz Ergin CİNMEN

Av. İzzet Barış DURUŞ                       

Av. Mehmet İSİMBAY     

Av. Meltem ANAYAROĞLU                 

Av. Meltem SALMAN                    

Av. Murat KAYA                                   

Av. Mustafa Emre ATMACA          

Av. Nejdet EVREN                             

Av. Nergiz ÖRS KIYMACI                   

Av. Nursel KAPLAN TABEL                

Av. Onursal ÖZBEK              

Av. Onur UÇAR                                 

Av. Özlem KORTEL ALİKOÇ    

Av.Sami ATİK                                      

Av. Sedat ERTEN                        

Av. Şermin Tuçe SAKALLIOĞLU       

Av. Şule Şilan IŞIK                             

Av. Uğur Orhan ÖZSOY                     

Av. Uygar KAHRAMAN