Müfettiş raporu: Belediye başkanını cumhurbaşkanı atasın

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetiminde olduğu döneme dair İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin hazırladığı raporun detaylarına ulaşıldı.21-09-2019 10:41

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvetle anılan kayyum yönetiminde olduğu Kasım 2016 ile Mart 2019 yılları arasındaki icraatlarına ilişkin hazırlanan raporun detayları ortaya çıktı. Teftiş için Mardin'e geldikleri gün yaşananlar tartışmalı olan müfettişlerin hazırlanan 400 sayfalık raporda kayyum övgüleri dikkat çekiyor. 

Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın haberine göre raporda teftişe tabi dönem içerisinde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin "uyguladığı yönetim formatı" ile "kaynakları verimli kullandığı, paydaşları ile işbirliğine önem verdiği, Hemşerilerine verdiği hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmeye çalıştığı, yönetim ilkelerini içselleştirerek, Belediyeye bağlı tüm donatı ve birimlerde şeffaflığa, hesap verilebilirliğe, katılımcılığa, hukukun üstünlüğüne inanarak çalışanlarını bu ilkeler etrafında toplayıp hizmet ürettiği, yaptığı projeler ile Mardin'in insanına,sosyal yaşamına, tarih ve kültürüne, turizmine ve ekonomisine dokunarak ideal belediyecilik hizmeti verdiği, yaptığı hizmetler ile sadece kayyum belediyelere değil, birçok belediyeye rol model olduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir" iddialarında bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu Mustafa Yaman'dan övgü ile bahsedilemeye devam edilen raporda Yaman'ı  "geliştirdiği strateji ile merkezi idare ve yerel yönetim anlayışını birleştirip iyi bir model oluşturduğu görülmüştür" denilerek, adına da "Kayyumlukta Mardin Modeli" verilebileceği belirtildi.

Müfettiş raporunun devamında "Kayyumlukta Mardin Modeli" diye bahsedilerek, bölgede belediye başkan seçimlerinin kaldırılması ve sadece Meclis seçiminin yapılması önerileri yer alırken, bölge belediye başkanlarının merkezi atama ile yapılmasının "uygun olacağı" ifadelerine yer verildi. İlgili kısımda raporda şu ifadeler yer aldı:

"Kayyum Dönemindeki Belediyecilik hizmetleri bir sistem olarak ele alınabilir. Merkezi Hükümetin temsilcisi olan Valinin yerel yönetimin de başı olacağı bir sistemin oluşturulması ile ilgili çalışmaların gerek ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifeti ile gerekse üniversiteler tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılmasının uygun olacağı. Bu kapsamda; Demokratik katılımı sağlamak ve karar süreçlerini oluşturmak adına; Belediye Meclisinin seçimle gelmesi ama başkanın cumhurbaşkanı tarafından atanması hususu özellikle milli güvenliğimizin tehlikeye girdiği şehirlerde uygulanmasının daha yönetilebilir kentlerin oluşacağı şeklinde Müfettişliğimizce değerlendirilmektedir. Kayyum Modeli ile yapılacak çalışmalarda; insana ve çevreye duyarlı, kültürel ve toplumsal değerlere sahip çıkan, bilimsel gelişmelere açık, eğitim, kültür, sanat ve sporun tam desteklendiği, ulaşılabilir, şeffaf, güvenilir ve hesap verilebilirlikten ödün vermeyen, iç ve dış paydaşlar ile ilişkilerini sağlam zemine oturtan, kaynakları etkin ve verimli kullanan, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkan ve bunu gelecek nesillere aktaran şehirleri dönüştürmenin daha kısa bir zamanda mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu modelin hayata geçmesi ile birçok belediyenin insana ve çevreye duyarlı, marka bir şehir olma vizyonu gerçekleştirilmiş olacağı değerlendirilmektedir.

Raporun devamında ise, Mardin Büyükşehir Belediyesine yönelik olarak hazırlanan "Performans ölçüm tablosu" yer aldı.