Mücella Yapıcı: ‘Kanal İstanbul tüm canlılar için yok olma projesidir’

Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Kanal İstanbul projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yapıcı proje için “Kanal İstanbul tüm canlılar için yok olma projesidir, bundan derhal vazgeçilmeli” dedi.28-11-2019 13:56

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kanal İstanbul projesine ilişkin Karaköy’de bulunan şube binalarında basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ve çok sayıda mimar ve mühendis katıldı.

Toplantı basın açıklamasını yapan TMMOB İl Koordinasyonu Genel Sekreteri Cevahir Akçelik, son günlerde, İstanbul, Trakya, Marmara ve Karadeniz için, coğrafi, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel, yani yaşamsal bir yıkım ve bir eko-kırım projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlık süreçlerinin hızlandırıldığını söyledi. 2018 yılında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ön başvuru raporunun hazırlanıldığını hatırlatan Akçelik, “Şimdi ise, kapsamlı bir ÇED raporu hazırlandığını ve bu raporun bugün İnceleme Değerlendirme Komisyonu'na taşındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu toplantı meslek odalarının ve TMMOB 'un katılımı olmadan gerçekleştirilmektedir. Projenin sorumlularının, konunun tarafı olan meslek odalarını göz ardı eden bu tutumunu takdirlerinize sunuyoruz” diye belirtti.

‘SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ’

“Kuzey ormanlarını, meraları, tarım alanlarını, tüm hassas ekosistemleri yok edecek bu proje savunulamaz” diyen Akçelik, “Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıran bu projeyi kabul etmiyoruz. Kentin tüm kuzey bölgesini ve hassas ekosistemlerini, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarım ‘baskısı altına alacak bu projeyi kuvvetle reddediyoruz. Sosyolojik etkileri çok güçlü olacak, bölgede yerinden edilmelere yol açacak, halkın yaşam kalitesini ve ekonomisini derinden sarsacak, yaşam ve su hakkını elinden alacak bu projenin, Anayasa'nın 56’ncı maddesine aykırı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İstanbul Boğazı'nda sağlanamayan geçiş güvenliğinin Kanal İstanbul'da sağlanmasının mümkün olmadığını iddia ediyoruz. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, denizlerimize, su havzalarımıza, tarım, mera, orman alanlarımıza, hassas koruma alanlarımıza, arkeolojik alanlarımıza, doğal ve kentsel sit alanlarımıza, su ve yaşam hakkımıza müdahale eden ve telafisi imkansız tahribatlar yaratması kaçınılmaz olan bu projeyi reddediyoruz ve tüm ilgili kurum ve kuruluşları sorumlu davranmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

‘PROJEDEN DERHAL VAZGEÇİLMELİ’

Açıklamanın ardından Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Kanal İstanbul projesine ilişkin bir video sunumu gerçekleştirdi. Yapıcı, sunumunda projenin nasıl başlandığını, daha sonra nasıl bir hal aldığını projenin topluma ve doğaya vereceği zararı açıkladı. Projenin tüm canlı tahribatları için yarılma ve yok olma projesi olduğunu belirten Yapıcı, bundan derhal vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise projenin olası depremlere etkileri üzerine sunun yaptı.

Toplantı konuşmaların ardından soru ve cevap bölümüyle son buldu. (MA)