Montrö tartışması başladı mı?09-04-2021 01:17

Güray Öz

Bir ortak açıklama yayınlayarak Montrö, Kanal İstanbul ve bir tarikatın toplantısına katılan muvazzaf amiral ile ilgili görüşlerini açıklayan ve bir kısmı gözaltına alınan emekli amiraller konusu, çok boyutlu, çok katmanlıdır.

Öncelikle görüneni, ayrıntısını sonraya bırakarak ele almak yararlı olabilir. Yürürlükteki Anayasanın ilgili 26.maddesi “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı ya da resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.” dediğine göre emekli amirallerin açıklamalarının bu açıdan herhangi bir eleştiri ya da yaptırımla karşılaşmaları normal koşullarda beklenmez.

Yazının devamı için tıklayınız