Moncada Kışlası baskınının 64. yıl dönümü: Tarih Kübalı devrimcileri haklı çıkardı!

26 Temmuz Moncada Kışlası baskınının 64.yıl dönümü bugün Küba'da ve tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 26-07-2017 10:40
Seher Ünver

Dünya halkları için bir umut olan sosyalist Küba’nın varlığı, diğer ülkelerdeki mücadelelere ilham olmaya devam ediyor.1953 de  26 Temmuz Hareketi olarak anılacak mücadeleyi başlatan Fidel ve arkadaşlarının gerçekleştirdikleri Moncado Kışlası baskınının amaçları  askeri kışlayı kullanılamaz hale  getirmek, kışlalardaki askeri teçhizata el koymak radyodan halkçı bir yurtsever olarak tanınan Chibas’ın son konuşmasını okumak ve genel grev çağrısı yapmaktı.

26 Temmuz saldırıları o gün zaferle sonuçlanmadı ve Fidel'in de aralarında bulunduğu birçok kişi  tutuklandı, yaralandı ya da öldürüldü. Fidel savunma notlarını hapishanede yazmıştı, ancak iki saatlik savunmasını çıkarmak zorunda kaldı. Çünkü cezaevi yetkilileri notlarına el koydu. Daha sonra "Tarih Beni haklı çıkartacaktır" dediği  ünlü savunması   herkes tarafından  bilinir hale geldi.1954'te on binlerce kopya Küba'da dağıtıldı. Savunma, halkla birlikte saldırıya dönüştürüldü.

Fidel, bir grup arkadaşıyla birlikte 1955 yılında salıverildi. Sonrasında Meksika günleri başladı ve orada Che'nin de katılımıyla olgunlaşan örgütlenme 26 Temmuz Hareketi adını aldı. Küba'da  neredeyse tüm ilerici ve devrimci güçler, ABD destekli Batista diktatörlüğüne karşı mücadele verirken, Fidel Castro ve  yoldaşları da  26 Temmuz Hareketi'nin ortaya çıkardığı bir rota da yürüdüler .Müttefikler tarafından da desteklenen bu hareket, devrimin 1 Ocak 1959'daki zaferine yol açtı. Ve bir tarih yazıldı. Bu zafer ,ilerleyen yıllarda  Küba'nın mevcut anti-emperyalist sosyalist projesinin başlangıcı oldu .Bugün Küba halkı eğitimde ,sağlıkta ,sporda, yaşamın pek çok alanında başarı elde etmişse , bunu sosyalist devrime borçludur.

Dünyanın dört bir yanındaki ilericiler, yurtseverler  Fidel Castro tarafından yönetilen 26 Temmuz 1953 Moncada baskınından  birçok ders çıkartabilirler   26 temmuz hareketi, diktatörlüğün temellerini sarsarak  Küba'da sosyalist bir devrimin gerçekleşmesine neden olmuştur.

Bu durumu Fidel'in şahsında somutlaştırmadan analiz etmek zordur. Özellikle Ağustos ayında Fidel'in doğum günü kutlanıyor. Bu kutlama sadece Küba halkının  ezici çoğunluğu tarafından değil, aynı zamanda gezegenin dört bir yanındaki  eşitlik özgürlük ve adalet isteyen insanlar tarafından da  kutlanıyor. Fidel 26 Temmuz 1953'ten yaklaşık on yıl önce de  siyasi olarak aktifti. Jose Marti'nin yanı sıra bağımsızlık ve herkes için eşitlik temelinde adil bir toplum  için İspanya'ya karşı 19.yüzyılın kurtuluş mücadelesini veren diğer Küba savaşçılarının mücadeleleri hayatında önemli bir yer almıştı . Aynı zamanda Marx, Engels ve Lenin'in teorilerinden de etkilenmişti. Fidel için siyasi düşünce ve eylem her zaman birbiriyle iç içe geçmiş bir fenomenden oluşuyordu.

1940'ların ortalarından  bu yana birikmiş deneyimlere dayanarak Fidel ve yoldaşları,  26 Temmuz planlarını  gerçekleştirdiler. Fidel, özellikle bu hareketin lideri olarak, siyasal düşüncede çeşitli stratejileri bir araya getirerek tutarlı bir yol izledi.

Ancak bugün  Küba hala  büyük zorluklarla yoluna devam etmektedir. Şu an 1959'dan bu yana  , en zor dönemlerden birini yaşıyor. Cumhurbaşkanı Raul Castro'nun 8 Temmuz 2016'da ifade ettiği üzere, ekonomi kırılgan  , durum tekrar tekrar test ediliyor. ABD’nin Küba politikası ve bunun sosyalist Küba üzerindeki olumsuz sonuçları herkesin bildiği gerçekler.

Devlet önüne koyduğu  proğramlarla ilkeli bir biçimde, yönetim ve küçük işletmeler için daha fazla alan açma çabası  içinde...

Küba'nın yalnızlaştırılmaya çalıştığı bir süreçte yapılanlar kolay değil. Tek güvence Küba halkının yaratıcılığına cesaret veren  güçlü bir önderlik ve halkın  karar süreçlerine katılım kanallarının sonuna kadar kullanılması.

Küba yalnız değildir...

“26 Temmuz Hareketi alt tabakaların, alt tabakalar için ve alt tabakalarla oluşturulan devrimci örgütüdür.

26 Temmuz Hareketi hiç kimsenin politik fitne veremeyeceği Küba işçi sınıfının kurtuluş umududur, ataları tarafından özgürleştirilen topraklar üzerinde paryalar halinde yaşayan köylünün toprak umududur, göçmenlerin, üzerlerinde çalışamadıkları ve yaşayamadıkları topraklarına geri dönüş umududur, açlara ekmek ve unutulmuşlara adalet umududur.

26 Temmuz Hareketi bu mücadelede 10 Mart 1952’den beri düşenlerin davalarını sürdürür ve sükun içinde ulusa, onların eşlerine, çocuklarına, ailelerine ve kardeşlerine, devrimin mağdurları tehlikeye atmayacağını beyan eder.

26 Temmuz Hareketi yakın saflara sıcak bir davetiyedir, kolları Küba’nın tüm devrimcilerine, ufak tefek partizan farklarını ve daha evvel yapılan hiçbir ayrımı gözetmeksizin açıktır.

26 Temmuz Hareketi ülkemizin canlı ve sağlıklı geleceğidir, halka sözü verilmiş onurdur, vaat yerine getirilecektir.”

Fidel Castro Ruz

19 Mart 1956"