MMO: İşçi sağlığı politikaları yeniden gözden geçirilmeli

TMMOB Makina Mühendisleri Odası: Pandemi süreci de göstermiştir ki, işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları ve çalışma yaşamı sosyal devlet ilkeleri gereğince yeniden düzenlenmelidi27-04-2020 21:30

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO), "Covid-19 pandemi süreci de göstermiştir ki, işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları ve çalışma yaşamı sosyal devlet ilkeleri gereğince yeniden düzenlenmelidir" çağrısı yaptı.

Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından alınan bir Karar ile 2003 yılından bu yana her yıl farklı bir temanın öne çıkarıldığı 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü, 2015 yılından bu yana Türkiye’de de anılıyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, "Odamız çok daha önceki yıllardan beri işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine yürüttüğü mesleki eğitim, belgelendirme, periyodik kontrol, sempozyum-kongre, panel, söyleşi, seminer, rapor vb. çalışmalar yanı sıra her yıl 27/28 Nisan’da ve Mayıs aylarının başlarındaki İş Sağlığı ve Güvenliği Haftaları dolayısıyla yaptığı uyarıcı açıklamalarla konuyu gündeme taşıyarak kamusal sorumluluğunu yerine getirmektedir" dedi ve ekledi:

"Bilindiği üzere yaşam ve sağlıklı yaşam hakkı, vazgeçilmez temel insan haklarının en başında gelmektedir. Gerek bu nedenle gerekse toplumların büyük çoğunluğunu işçilerin, emekçilerin oluşturması ve en güncel sorun olan Covid-19 Pandemi/Salgın süreci dolayısıyla işçi sağlığı- güvenliği ve çalışma yaşamının acil sorunları, bu yılki 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nün başlıca konusudur. 2019 yılı sonundan itibaren bütün dünyayı etkileyen Covid-19 pandemi süreci, işçi sağlığı ve iş güvenliği kavram ve uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Pandemi sürecinin, özellikle kısmi süreli işçiler, geçici işçiler, kadın, çocuk, göçmen işçiler, ev işlerinde çalışanlar için sosyal koruma sistemlerindeki "eksikliği ve acımasız çalışma koşullarını" daha da görünür kıldığını vurgulayan Yener, "Ayrıca işsizler ordusuna yeni milyonlar katıldı. Pandemi, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yıllardır söylediğimiz yaklaşımın doğruluğunu bir kez daha ortaya koydu: İşçi sağlığı ve iş güvenliği, işyerleri ile ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası’nın kapsamı ile sınırlı değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği; insanca çalışma hakkı, tam zamanlı, kadrolu iş güvencesi hakkı, sosyal güvenlik hakkı, örgütlenme hakkı, insanca yaşanacak ücret hakkı başta olmak üzere temel sosyal haklardan ayrı tutulamaz" dedi.

Yener, bu konuda "yapılması gereken acil düzenlemeleri" de şöyle sıraladı:

-Kapitalizmin 40 yılı aşan neoliberal döneminde tasfiye edilen sosyal devlet ilkesi hatırlanmalı, sosyal devletin gerektirdiği politikalara dönülmelidir.

-Pandemi çalışanların sağlık hakkının yok sayıldığını ispat etmiştir. Yaşam hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, sağlıklı koşullarda çalışma, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabilmenin öncelikli insan haklarından olduğu hatırlanmalı, düzenleme ve uygulamalar bu gereklilikler üzerinden yeniden kurgulanmalıdır.”

-İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar insana yakışır norm ve standartta bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır.”

-Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler durdurulmalıdır.

-Çalışılan işyerlerinde pandemiye ilişkin olarak göstermelik önlemler yerine, bulaşmayı gerçekten ortadan kaldırılacak önlemler alınmalı, Covid-19 tespit edilen işyerlerinde faaliyetler durdurulmalıdır.

-Covid-19 vakaları, başka bir değerlendirmeye gerek duymaksızın iş kazası olarak kabul edilmelidir, sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak değerlendirilmelidir.

-Ülkemizde meslek hastalıkları tespit edilmemektedir, meslek hastalığı tespit süreci, tüm vakaların tespitine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

-6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu’nda var olan 'çalışmaktan kaçınma hakkı' talepleri hemen kabul edilmeli, bunun yanında işyeri koşulları uygun hale getirilmelidir.-

-Günlük 39 TL’lik ödeme ile işsizliğin ve ücretsiz iznin bir farkı yoktur, işten çıkarma ve ücretsiz izin yasaklanmalıdır.

-Yener, "Ülkemizde her yıl en az 1,500 emekçi iş kazalarında, ILO kabulleri çerçevesinde en az 10,000 emekçi de meslek hastalıklarında hayatını kaybetmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi ile çalışma yaşamı; sendikalar, meslek örgütleri ve ilgili bilim çevrelerinin katkısı ile yeniden düzenlenmelidir" diye ekledi.