MLSA'dan RTÜK'ün sansür yönetmeliğine iptal davası

MLSA avukatları Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve RTÜK'e internet platformlarını denetleme yetkisi veren yönetmeliğin iptali için Danıştay'a dava açtı.09-08-2019 16:48

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları, 1 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) internet platformlarını denetleme yetkisi veren yönetmeliğin iptali için Danıştay'a dava açtı.

9 Ağusto’s ta yapılan başvuruda 30849 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’in iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi. 

'YAYINLANAN YÖNETMELİK AİHS'YE AYKIRIDIR'

İptal başvurusuyla ilgili konuşan MLSA Eş-Direktörü Avukat Veysel OK,”Yayınlanan yönetmelik ilgili kanununa Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırıdır. Yönetmeliğin net ve anlaşılabilir olmaması ve bu durumun kötü niyetli olarak sansür amaçlı kullanılabileceği; lisanslama sistemi ve ücretlerle ilgili maddeler için de  haber yapma hakkı için bir ön izin alınması ve bu hakkın ücrete tabi olmanın Anayasa’ya  aykırı olduğu gerekçesiyle davayı yürütmeyi durdurma talepli başvuru yaptık. Danıştay’ın anayasaya ve hukuka uygun karar verip yönetmeliği durdurulmasına karar vermeli. Aksi halde Anayasaya ve  kanuna aykırı davranmış olur. Bu yönetmelikle ilgili olara ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için tüm hukuki yolları kullanacağız” dedi. 

Başvuruda ayrıca yönetmeliğin 4. maddesinde bahsi geçen “bireysel iletişim” ibaresinin açık bir tanımının yapılmadığı, bunun da hukuksuz uygulamaları kolaylaştırdığı ve internet ortamında yayın yapma için lisans istenmesi ve lisans prosedürünün ücretli olmasının ifade özgürlüğüne ve Anayasaya aykırı olduğu belirtildi.

6 Ağustos Salı günü, Ankara Barosu da aynı yönetmeliğin iptali için dava açmıştı. MLSA’nın başvurusunda Ankara Barosu’nun itiraz ettiği yönetmeliğin 2. ve 4. maddelerine ek olarak, yönetmeliğin lisans ve ücretlendirme ile ilgili 7., 8 ve 12. maddeleri de Anayasaya aykırılık temelinde konu ediliyor.

Baro’nun açıklamasında  "01.08.2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin   2/2-b ve 4/1-a maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dayanak 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 29/A maddesinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle baromuzca Danıştay’da dava açılmıştır” denildi. (HABER MERKEZİ)