Milletvekillerine kıyağın kapsamı genişletildi

Eski ve yeni milletvekillerinin kamu sosyal tesislerinden düşük ücretlerle yararlanmasını sağlayan yasa değişikliğindeki kapsam tebliğle daha da genişletildi.01-06-2018 07:28

TBMM tatile girmeden önce 29 Mart’ta genel kurulda “torba yasa” kabul edildi. Tam ismi “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olan düzenleme 6 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın TBMM’deki görüşmeleri sırasında son dakikada milletvekilleri ile ilgili düzenlemeyle TBMM üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Yasa’ya ekleme yapıldı. Eklemeyle eski, yeni milletvekilleri, dışarıdan atanan bakanlara kamuya ait bütün sosyal tesislerden düşük ücretle yararlanma olanağı getirildi.

Maddede şu ifadeler yer aldı:

“TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin kullanımına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş en uygun esas ve usuller dâhilinde yararlanırlar.”

YENİ TEBLİĞDEKİ YANSIMALAR

Cumhuriyet’in haberine göre Maliye Bakanlığı dün yasada yapılan değişikliği Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’e yansıttı. Ancak tebliğde, yasadaki tanım daha da genişletildi. Eski, yeni milletvekilleri, dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoyları da kapsama dahil edildi. Dün yayınlanan tebliğde ifade şöyle yer aldı:

“TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenler, dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinde, bu kurum ve kuruluşların kendi personeli için uyguladığı en uygun tarife uygulanır ve en uygun şekilde yararlanmaları sağlanır.”

Tebliğdeki “en uygun şekilde yararlanmaları sağlanır” vurgusu dikkat çekti. Ayrıca eski tebliğde yararlanılacak yerler, “bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevleri” şeklinde sıralanmıştı. Dün yapılan değişiklik ile bunlara “spor tesisleri ile benzeri sosyal ve destek amaçlar tesisler de” eklendi.

YÜZDE 25 FARK KALDIRILDI

Bunun dışında tebliğde başka değişiklikler de yer aldı. Eski tebliğde, sosyal tesisi bulunmayan kamu kurumları personeline, diğer kamu kurumlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinde, bu kurumların kendi personeli için uyguladığı tarifenin uygulanması öngörülmüştü. Yeni tebliğde bu madde yer almadı. Yine eski tebliğde, diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına kurum personeli için belirlenen tarifenin yüzde 25 fazlası uygulanacağı yer alıyordu. Yeni tebliğde yüzde 25 fark kaldırıldı. Yani başka kurum ve kuruluşların personeli, tesislerden fark ödemeden yararlanabilecek.