Metin Feyzioğlu, başkanı olduğu TBB'nin görevlerini bilmiyor mu: 'Derin devletle ilişki' detayı

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, bulunduğu kurum ve makamın görevlerini bilmediği ortaya çıktı. İşte TBB'nin görevleri... 20-06-2020 11:18

İleri Haber

Avukatlar tarafından iktidarın politikalarını savunmakla eleştirilen ve son olarak 80 baro başkanının "çoklu baro" sistemine karşı düzenlediği yürüyüşe de katılmayan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, bulunduğu kurum ve makamın görevlerini bilmediği de ortaya çıktı. 

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, "Derin Devlet'le ilişkili" olup olmadığı şeklindeki soruya "Ben devletin menfaatlerini hukuk çerçevesinde korumakla görevli bir kurumun başkanıyım" ifadeleriyle yanıt verdi. 

AKP iktidarının baroları işlevsizleştirmek üzere "çoklu baro" modelini öne sürmesine karşı Ankara'ya yürüyen 80 baro başkanı hakkında konuşan Feyzioğlu, başkanların Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin Saray'da açıklandığı törene gelmemesini "Külliye'ye neden gelmediniz?" ifadelerini kullandı. Çoklu baro yapısına kendisinin de karşı olduğunu iddia eden Feyzioğlu, ancak yapılması gerekenin "iktidar ve meclis partileriyle diyalog olduğunu" belirtti. 

Feyzioğlu'nun, TSK tarafından Suriye'de sürdürülen operasyonlarıyla ilgili tartışmalara neden olan sözleri de programda gündeme geldi. Hakan Çelik'in "'Derin devletle' ilişkili olduğunuza ilişkin suçlamalara ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Feyzioğlu'nun verdiği yanıt oldukça dikkat çekiciydi. Derin devlet gibi bir yapılanmanın hukuk devletinde kabul edilemeyeceği yönünde herhangi bir açıklama yapmayan Feyzioğlu, kendisiyle ilgili iddiayada "Hayır" demedi. Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği'nin görev tanımında olmayan bir misyona atıfta bulunarak, "Ben devletin menfaatlerini hukuk çerçevesinde korumakla görevli bir kurumun başkanıyım" ifadelerini kullandı.

TBB'nin, hukuku, avukatların özlük haklarını, insan haklarını savunmak ve baroların eşgüdümünü sağlamak dışında bir görevi bulunmuyor. 

İşte TBB'nin görevleri:

¨ Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek,

¨ Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak,

¨ Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,

¨ Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuvvetlendirmek,

¨ Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda, kendilerine ait davaları avukatlar eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak,

¨ Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak,

¨ Baroları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere duyurmak,

¨ Adalet Bakanlığının, yargı ve yasama yetkisini taşıyan mercilerin ve baroların soracakları adli ve mesleki konular hakkında görüş ve düşüncelerini rapor halinde bildirmek,

¨ Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak,

¨ Mahkeme içtihatlarının sistemli bir şekilde toplanması ve yayınlanması için Adalet Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak,

¨ Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak,

¨ Baro mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, dergi çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserlerin meydana getirilmesini teşvik etmek,

¨ Mesleğin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara erişilebilmesi için düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar düzenlemek,

¨ Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla ilgilenmek ve temaslarda bulunmak,

¨ Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk kurumları ile temaslarda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak,

¨ Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,

¨ Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak,

¨ Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.