Meslek örgütleri ve sendikalardan hükümete istifa çağrısı

Mafya-devlet ilişkilerini protesto eden DİSK, KESK, TMMOB VE TTB, hükümeti istifaya çağırdı09-06-2021 19:41

Emre Orman

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, “Baskı-sömürü-mafya düzenine teslim olmayacağız" diyerek Kadıköy Süreyya operası önünde basın açıklaması düzenledi. Eyleme HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da destek verdi. Eylemde açılan pankarttaki Beyaz Toros ile ticaret gemisi görselleri de dikkat çekti. Eylemde sık sık “Çeteler halka hesap verecek”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları atıldı.

Basın açıklamasını KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Çayan Salık okudu. Çalık, “Türkiye, sermaye-devlet-mafya sarmalında devam eden kirli ilişkilerin ortaya saçıldığı kritik bir dönemden geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz tablo basitçe besleme bir mafya liderinin ifşaları ve iddiaları değildir. Yıllardır devletin her kademesinde yakın ilişkileri olan, siyasal iktidara her kritik evrede destek vermiş ve bu sayede yıllarca dokunulmamış, hatta kendisine resmi koruma verilmiş bir suçlunun devlet adına işlenen birçok suça ortak olduğuna dair itiraflarıdır. Susurluk süreci ve öncesine kadar birçok isme uzanan, uyuşturucu ticareti iddialarına, kamu gücünü, iktidar mensuplarının da içinde olduğu rant kavgasından pay elde etmek amacıyla kullanan, hukuk dışı mafya- devlet- sermaye ilişkilerine, tek adam rejiminde yargının ne hale getirildiğine toplum olarak tanık oluyoruz” dedi.

'HÜKÜMET İSTİFA!'

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker için “iktidar ilişkilerinden dışlandığı için intikam aldığı anlaşılan bir mafya itirafçısı” tanımını yapan Salık, Peker’in beyanları somut tanıklıklar ile beraber değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablonun endişe verici olduğuna dikkat çekti. “Çocuklarımıza bırakmak istediğimiz gelecek bu değildir” diyen Salık, hükümeti istifaya çağırdı:

Tarih önünde gerçek bir hesaplaşma, eşitlik, adalet ve demokrasi mücadelesiyle olacaktır. Emek ve meslek örgütleri olarak, bir yandan Emeğin Türkiye’si için mücadeleyi büyütürken, diğer yandan son günlerde ortaya çıkan tüm kirli ilişkilerden hesap sorulması için, her türlü baskıya rağmen demokratik haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğimizi, mücadeleyi yürüteceğimizi ilan ediyor, hükümeti istifaya çağırıyoruz.”

Açıklamanın ardından “Hükümet istifa” sloganlarıyla eylem sona erdi.