Meslek odaları ve sendikalardan 23 Haziran için dayanışma kararı

Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul kararına karşı bir araya gelen meslek odaları ve sendikalar tarafından İstanbul Barosu’nda bir basın toplantısı gerçekleştirildi.23-05-2019 12:52

İleri Haber

Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin kararına karşı bir araya gelen, meslek Odaları ve sendikalar tarafından, İstanbul Barosu’nda bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

YSK’nin 6 Mayıs tarihinde aldığı iptal kararının siyasal iktidarın baskısıyla alınmış bir karar olduğunun vurgulandığı basın toplantısında; İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, Kesk İstanbul Şubeler Platformu Eş Sözcüsü Ayfer Koçak, Disk Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Saygılı, İstanbul Kadın Kuruluşları Koordinatörü Nazan Moroğlu, İstanbul Tabip Odası Sekreteri Osman Öztürk, İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıoğlu, İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Turhan Atalay,  İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Aslan ve Muhasebe Yap Platformu adına Hamdi Balcı yer aldı.

'KARAR SİYASAL BASKI İLE ALINMIŞTIR'

Grup adına İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun okuduğu basın açıklamasında, YSK’nin gerekçeli kararının hukuksal dayanakları olmadığı vurgulanırken, “Bu karar, hukukun evrensel kabule ulaştırılmış temel ilkelerinden, Anayasadan, kanundan ve bizzat YSK'nın kendi içtihatlarından temellenmek yerine, siyasal iktidarın baskılarıyla alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

'ADALET ADINA KAYGILIYIZ'

Durakoğlu, yaşanan sürecin yurttaşların adalete dair güven ve inançlarında ciddi kayıplara neden olduğunu vurgulayarak, “Yargının bağımsız ve tarafsız olması gerekirken, giderek siyaset stratejilerinin taktik alanı olarak kullanılması, sadece yargıda değil, yurttaşların adalete dair güven ve inançlarında da ciddi kayıplara neden olmaktadır. Meslek Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlar olarak Hukuksuzluğun yargı eliyle meşrulaştırıldığı bir geçmişle mücadele ederken, bu anlayışın ve uygulamaların geleceğe de taşınmasına seyirci kalmayacağız” dedi.

23 Haziran seçimlerinin sadece bir belediye başkanlığı seçiminin ötesinde anlamlar taşıdığı tespitiyle Meslek Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlar olarak .demokrasi için dayanışma kararı alındığının ifade edildiği basın toplantısı, “Toplum kesimlerinin ayrıştırılmadan, ötekileştirilmeden sevgi ile bütünleşmesini sağlayacak bir dayanışmadan söz ediyoruz. Bu mücadelemizi geleceğe taşımak ve birliktelik sağlamak konusunda kararlıyız. Vicdan, adalet ve demokrasi ekseninde buluşmanın, sadece bu değerleri korumakla kalmayacağını, bizi çağdaş ve özgür dünyaya taşıyacak temel birliktelik olacağını biliyoruz” ifadeleriyle sona erdi.