Merkez Bankası, 39 personel için 39 lüks araç kiralamış

Sayıştay raporlarına göre Merkez Bankası'nda makam yetkisi bulunmayan 39 personel 7 gün 24 saat kullanılmak üzere 39 Audi marka araç kiralandı. Banka tarafından verilen evrakların büyük bir kısmının da fotokopi olduğu belirtildi.29-09-2021 15:05

Türkiye'deki pek çok devlet kurumunda yaşanan usulsüzlükler Sayıştay raporlarına da yansırken, Merkez Bankası'nın kiraladığı araçlara ilişkin detaylar da ortaya çıktı. 

Sayıştay’ın Merkez Bankası 2020 yılı denetim raporunda, "Araç kiralama ve araç tahsislerini de kapsayan taşıt yönetim süreçlerine yönelik yerleşik uygulamanın Taşıt Kanunu ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’na aykırı bir şekilde geliştiği görülmüştür" şeklindeki ifadeler yer aldı.

7/24 KULLANILMAK ÜZERE KİRALANMIŞ

Sayıştay denetçileri, 8 Ocak 2020 tarihinde 39 adet Audi aracın kiralaması için yapılan sözleşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan incelemede 8 Ocak 2020 tarihinde yüklenici ile TCMB arasında imzalanan sözleşme ile TCMB bünyesinde kullanılmak üzere 6 adet Audi A6 Sedan 45 Turbo FSI Quattro, 18 adet Audi A4 Sedan 40 TDI 190 HP ve 15 adet Audi A4 Sedan 45 TFSI Quattro olmak üzere silindir hacmi 1600 cc üzerinde olan toplam 39 adet binek aracın sürücüsüz, yakıtsız ve kilometre sınırı olmaksızın 36 ay süre ile (7 gün 24 saat kullanılmak üzere) kiralandığı tespit edilmiştir.

Ayrıca kiralanan bu araçların 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında “Taşıt verilecekler” başlıklı 4’ncü maddesine ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde sayılmayan makamlara tahsis edildiği görülmüştür. Bu itibarla, Taşıt Kanunu’nda kendisine araç tahsis edilecek kişiler arasında sayılmayan makamlar için silindir hacmi 1600 cc üzerinde olan ve/veya yabancı menşeli binek araç kiralanması ve bu makamlara tahsis edilmesi mevzuata aykırı olduğundan binek araç kiralama ihalesi kapsamında edinilecek taşıtların menşei, silindir hacimleri ve diğer niteliklerinin 2014/6425 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na uygun belirlenmesi ve 237 sayılı Taşıt Kanunu’na aykırı bir şekilde yapılan tahsis işlemlerinin kaldırılarak bu araçların kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın, münhasıran resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir."

YETKİLİ İSİMLERİN İMZALARI YER ALMADI, FOTOKOPİLER SUNULDU

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre raporda ayrıca Merkez Bankası tarafından Sayıştay denetimine sunulan ödeme belgeleri ve eki kanıtlayıcı belgelerin büyük çoğunluğunun fotokopi olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"TCMB’nin ödeme veya muhasebe sisteminde yer alan sistem çıktıları olduğu ya da sanal ortamda oluşturulmuş bilgi ve belgeler olduğu, söz konusu ödeme belgelerinin asıl veya nüsha niteliğine haiz olmadığı, sunulan ödeme emri belgelerinin standart bir formata sahip bulunmadığı, ödemeye esas kanıtlayıcı belgelerin bir ödeme emri formuna bağlanmadığı, söz konusu kanıtlayıcı belgelerin, anılan sistem çıktılarının ekinde yer alan belgelerin büyük çoğunluğunun fotokopi niteliğinde olduğu, elektronik ortamda ya da ödeme sistemi çıktısı olarak sunulan bu evrakların bir kısmında, muhasebe kaydını gösteren muhasebe işlem fişlerinin yer almadığı, bir kısmında vergi işlemlerini gösteren muhasebe işlem fişlerinin yer almadığı, tarafımıza sunulan muhasebe işlem fişlerinin tamamının da yetkili ve sorumlularca imzalı olmadığı, bir kısmında ise kanıtlayıcı evraklarda eksiklikler bulunduğu tespit edilmiştir. Sayıştay denetimine sunulan ödeme emri belgeleri ve eklerinin büyük çoğunluğunun asıl ya da nüsha niteliğinde olmadığı, bir bütün şeklinde ve eksiksiz sunulmadığı ayrıca bazı muhasebe kayıtlarına ilişkin muhasebe işlem fişlerinin yer almadığı ve muhasebe işlem fişlerinin hiçbirisinde yetkili ve sorumluların imzalarının bulunmadığı görülmüştür."