Medipol’e bedelsiz arsa tahsisinde bakanlık yalan söylüyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın AOÇ alanından 555 bin metrekarenin tahsisine ilişkin açıklamalarda bulundu.06-08-2019 09:59

İleri Haber

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanları ve Ankara Gar yerleşkesinin bir bölümünün Medipol’ün kurucu vakfı TEBA’ya  tahsisini gündeme getiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın AOÇ alanından 555 bin metrekarenin tahsisine ilişkin, alan AOÇ arazisi değil açıklamasına Mimarlardan cevap gecikmedi.

Şubeden yapılan açıklamada “Bir ülkenin bakanı insanların gözünün içine bakarak gerçekleri söylemiyor, AOÇ arazisinden ABD’ye verilen alan içinde aynı şeyi söylemişlerdi. Önce AOÇ arazisinden kopartıp, sit derecelerini değiştirip sonrada AOÇ alanı değil diyorlar” denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Bakan doğruyu söylemiyor, 555 bin metrekarelik, AOÇ Koruma amaçlı İmar planı çerisinde kalan Erler Mahallesindeki ağaçlandırılacak alan ile ilgili  plan değişikliği önerilen alandaki plan açıklama raporunda yazanları alt alta koyalım, bu tahsis hikayesinin özeti ve alanın ne olduğunu ortaya koyacaktır” dedi 

AOÇ alanları özelleştirilemez, TEBA Vakfı ile imzalanan ön izin anlaşması iptal edilmelidir.

Candan şöyle devam etti:

“Medipol’ün kurucu vakfı TEBA’ya irtifa hakkı verilen alan, TEBA vakfına tahsis edilen alan 1. Derece Doğa ve tarihi Sit alanı olarak Atatürk Orman Çiftliği arazisidir. Zırhlı Birlikler Eğitim ve Tümen Komutanlığı tasarrufunda, ağaçlandırılarak hatıra ormanı haline getirilmiştir.

-02.06.1992 de sit alanı ilan edilmiştir.

-20.07.1993’de alan amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle AOÇ sınırlarına dahil edilmiştir. 

-07.05.1998 de 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı sınırı içinde kalan Atatürk Orman Çiftliği 1/10.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırı içine dahil edilmiştir.

-2012 yılında stadyum yapılmak istenmiş ancak sonuçlanmamıştır 

-13.12.2013 te Tarihi Sit Statüsü kaldırılmıştır, 

15.08.2017 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş ve 2 emsal verilerek  konut alanına dönüştürülmek istenmiş bu süreçte tamamlanmamıştır.

-26.09.2017 tarihinde resmi gazetede Ankara Büyükşehir belediyesi ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesine karar verilmiş, bu konuda Danıştay 10.dairesinde davamız devam ederken,16.03.2018 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile karar yürürlükten kaldırılmıştır.

-29.06.2018 Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ilan edilmiştir. 

-Bakanın açıklamasına göre Haziran 2018 tarihinde TEBA Vakfı ile ön sözleşme imzalanmıştır.

-02.07.2018 tarihinde TEBA’ya tahsis edilen 555 bin metrekare alan ile ilgili Plan Revize edilmiştir.

-18.10.2018 de özel üniversite alanı ve hastane alanı olmak üzere  plan değişikliği yapılmıştır.

-02.01.2019-02.02.2019 tarihleri arasında plan değişikliği askıya çıkmıştır.

-01.03.2019 tarihinde plan askıdan indikten sonra Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından plan değişikliği hakkında dava açılmıştır

Tamamen TEBA vakfına tahsis edilmesi amacıyla AOÇ alanları içerisinde olan 555 bin metrekare alan, adım adım kopartılarak, kamusal kullanımdan ticari kullanıma geçirilmiş özelleştirilmiştir. Bu uygulama bütünü bozan AOÇ’nin kuruluş ilkelerine aykırı kişiye özel , parçacıl bir işlemdir. AOÇ alanları özelleştirilemez, TEBA vakfı ile imzalanan ön izin anlaşması iptal edilmelidir. Çevre Şehircilik Bakanı’da bilgi sahibi olmadığı alanlarda, konuşmaktan imtina etmelidir.”