MEB'e ayrılan ödenek, 15 yılda yüzde 50'ye yakın oranda düştü

MEB’in yatırımlara ayırdığı pay, 15 yılda yüzde 50’ye yakın oranda düştü. Özel okul enflasyonuna yol açan bu politika ile yoksul çocuklar tarikat yurtlarına itildi.22-10-2017 08:58

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018’de öngörülen bütçesini, bakanlığın AKP iktidara geldiğinden bu yana her yılki bütçesiyle kıyaslayarak raporlaştırdı. Rapora göre 2002’de devlet bütçesinden MEB’e yatırım yapması için verilen ödenek payı yüzde 22.34 iken, 2018’de bu oran yüzde 11.24’e düştü.

Hazırlanan rapora göre, MEB’in 2018 yılında bütçesi 92 milyar 528 milyon TL olarak öngörüldü. Bu rakama göre; eğitim bütçesi geçen yıla kıyasla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içerisinde yüzde 9.95, devlet bütçesi içerisinde de yüzde 7.27 azaldı.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17.18 iken 2018 yılında bu oranın yüzde 8.36’ya geriletilmesi öngörülüyor. Bu düşüşün her yıl kademeli olarak gerçekleştiğine yer verilen raporda, uygulanan politikanın yarattığı sonuçlar şöyle sıralanıyor:

Cumhuriyet'in aktardığına göre; devletin her yurttaşa sağlamak zorunda olduğu eğitim hizmeti giderek göreceli ve paralı hale geldi. Bu yatırımsızlıkla devlet okulları kendi sorunları ile baş başa bırakıldı. Durmadan devlet teşviği verilen özel okullar, kısa sürede çoğaldı, yaygınlaştı.

AKP MEB'DEN EĞİTİM YATIRIMI İSTEMİYOR

Aralarında gerici vakıfların, tarikat okullarının da bulunduğu özel eğitim kurumlarına dair en çarpıcı rakamlar şöyle:

4+4+4 eğitim modeline geçilmesi ile özel okulöncesi eğitim kurumlarında yüzde 34.8, özel ilkokullarda yüzde 40, özel ortaokullarda yüzde 72, özel liselerde ise yüzde 182.9 oranında artış yaşandı. 4+4+4 eğitim modeli ile özel öğretim kurumlarında devam eden öğrencilerde ise yüzde 119.1 oranında bir artış gerçekleşti.

2002’de devlet bütçesinden MEB’e yatırım yapması için verilen ödenek payı yüzde 22.34 iken, bu oranın 2018 yılında yüzde 11.24’e geriletilmesi öngörülüyor. Yüzde 49.68’lik bu azalma, AKP’nin de MEB’den eğitim yatırımı yapmasını beklemediğini ortaya koyuyor. Raporda, bu rakamların hayattaki karşılıkları şöyle özetleniyor:

YOKSUL ÖĞRENCİLER TARİKAT YURTLARINA MECBUR BIRAKILDI

Devlet, yeterli kapasitede okul ve yurt açmadığı, yoksullara gözünü kapattığı için, parası olanlara özel okul, özellikle taşradaki yoksullar için de tarikat yurtları/okullarından başka seçenek kalmıyor. Cemaatler, MEB’in bu dolaylı öğrenci yönlendirme politikası ile eğitim üzerinden palazlanmaya, kendilerine nefer yetiştirmeye imkân bulurken, Aladağ’daki yurt yangını gibi birçok olay da yaşanmaya devam ediyor.

Raporda Türkiye’deki eğitim harcamalarının yüzde 51.2’sini en zengin yüzde 10’luk kesimin yaptığının altı çiziliyor. En yoksul yüzde 10’luk kesimin yaptığı eğitim harcaması ise yüzde 0.8’de kalıyor. En zengin 2 milyon 230 bin aile, eğitim için 2016 yılında 10 milyar 555 milyon lira harcarken en yoksul yüzde 10’luk dilimde yer alan 2 milyon 230 bin aile ise sadece 165 milyon liralık eğitim harcaması yapabildi. Eğitim için yapılan harcamada iki kesim arasında 64 katlık bir uçurum oluşuyor.

MEB’in 2018 yılı bütçe kullanma planına göre; bakanlık bütçesinin yüzde 69’u personel giderlerine, yüzde 11’i de sosyal güvenlik devlet primi giderlerine ayrılıyor. Yani gelirin yüzde 80’i doğrudan doğruya personel harcamaları için kullanılıyor.

OKULA BAŞLAMAK BİLE 'LÜKS'

Rapora göre; okula başlangıç giderleri bile yoksul ailelerin gücünü aşıyor. Birçok doğrulanan araştırmanın birleştirilmesiyle oluşturulan rakamlar şöyle:

2017-2018 eğitim öğretim yılında;

Okulöncesi eğitime başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 775.20 TL.

İlkokula başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 1.277.46 TL.

Ortaokula başlayan öğrencinin başlangıç gideri 1.236.63 TL. Liseye başlayan öğrencinin ise 1.499.61 TL.

Raporda çocukları ilkokul, ortaokul ve üniversitede okuyan bir ailenin aylık eğitim harcamaları da sıralanıyor:

İlkokul: yemek: 195.5 TL, servis 218 TL, kırtasiye 39.73 TL, okula bağış 11.1 TL, gezi, temizlik, fotokopi 25 TL, harçlık 44 TL toplam minimum 533.33 TL.

Ortaokul: yemek 195.5 TL, servis 218 TL, kırtasiye 49.14, okula bağış 11.1 TL, gezi, temizlik, fotokopi 30 TL, harçlık 110 TL, toplam minimum 613.74 TL.

Üniversite: yurt 226.60 TL, yemek 360 TL, ulaşım 77 TL, harçlık 440 TL, kırtasiye, kitap, fotokopi 210.2 TL toplam minimum 1313.8 TL. İlkokul+Ortaokul+Üniversi te=2.460,87 TL.