MEB’den ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik

MEB, ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde anadolu ve teknik liselerinin alan/dal seçimleri, hamile ve engelli bakımı üstlenen öğretmenlerin çalışma programı, yabancı dil sınavları ve olağanüstü durumlarda öğrenim takvimine ilişkin düzenlemede bulundu.02-09-2020 16:18

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve işleyişe ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan değişikliklere göre beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik gibi yeteneğe bağlı olarak seçilen derslerde 10 öğrenci talebi şartı aranmayacak. Öğrencilere resmi tatil günlerinde puanla değerlendirilecek olan ödevler verilemeyecek.

Yeni yönetmeliğe göre yabancı dil derslerinin sınavlarında yaşanan farklı anlama ve uygulamaların önüne geçilmesi, uygulamada birlikteliğin sağlanması için yabancı dil derslerinin sınavı dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı sınav şeklinde yapılacak.

Anadolu teknik programlarında 12'nci sınıfta akademik destek şubeleri oluşturulacak ve öğrenciler seçtikleri akademik destek paketine göre gruplara ayrılacak.

Yeni yönetmelikle birlikte bir dersten sorumlu geçen öğrencilerin, sorumluluk sınavından en az 50 puan alması gerekecek.

 

ALAN VE DAL SEÇİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

 

Anadolu meslek programlarında ‘alana yerleştirme’ 10'uncu sınıfta değil 9'uncu sınıfta yapılacak. Buna göre, 9'uncu sınıfta alan seçimi ders yılının başladığı ilk 2 hafta içerisinde okullarda yapılacak alan tanıtımları ve yönlendirmeler sonucunda ortaokul başarı puanı esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Anadolu teknik ve anadolu meslek programlarında ‘dala yerleştirme’ işlemi 9'uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Anadolu meslek ve anadolu teknik programlarında dal seçimi öğrencilerin 9'uncu sınıf sonunda meslek eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ile velilerin talepleri dikkate alınarak okul müdürlüğü tarafından yapılacak. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması halinde 9'uncu sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilecek. Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden aynı alanda/dalda ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrenciler, ders yılı sonunda farklı bir alandan tekrar kayıt yaptırabilecek.

 

OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YAZ EĞİTİMİ

 

 Yapılan değişiklikler doğrultusunda ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması ve uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle MEB tarafından mesleki çalışma takviminde değişiklik yapılabilecek. Buna göre yeni mesleki çalışma programı, okul müdürlüğü tarafından yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulacak.

 

HAMİLE ÖĞRETMENLER NÖBET TUTMAYACAK

 

Hamile öğretmenlere, hamileliğin 24'üncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna nöbet görevi verilemeyecek.

Engelli, engelli çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olanlar ile süt izni kullanan öğretmenlerin haftalık ders programı, gün ve saatleri okulun genel işleyişini bozmayacak şekilde ilgili öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hazırlanacak.

 

MESLEK LİSESİNDEN TEKNİK LİSEYE GEÇİŞTE DEĞİŞİKLİK

 

Anadolu meslek programı öğrencilerinden 11'inci sınıfı doğrudan geçen ve 9, 10 ve 11'inci sınıf ortak derslerinin ağırlıklı yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 70 olanlar Anadolu teknik programına geçiş için başvurabilecek. Başvuru ve yerleştirme işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esaslar ve kayıt takvimi çerçevesinde, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Anadolu teknik programına merkezi sınavla yerleşen öğrenciler ile Anadolu meslek programından Anadolu teknik programına geçiş yapan öğrencilerin eğitimleri ayrı şubelerde gerçekleştirilecek.