MEB-TOBB protokolüne bir dava da Eğitim Sen'den

Eğitim Sen, MEB-TOBB protokolünün iptali ve öncelikle yürütmesini durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı.26-03-2019 17:26

İleri Haber

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü'nün iptaline dair dava açtı.

Eğitim Sen tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:

       26 Şubat 2019 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İş birliği protokolünün amacı olarak, protokolün üçüncü maddesinde MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile TOBB ve TOBB ETÜ işbirliğinde, “sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması” gösterilmiştir.

'EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETİNİN DEVLET ADINA YÜRÜTÜLMESİNİ ORTADAN KALDIRICI NİTELİKTE'

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 27. maddesinde MEB’in hizmet birimleri olan genel müdürlüklerin sorumluluk alanlarıyla ilgili konularda eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum, kuruluş ve bireylerin katılımını sağlama görevi bulunduğu kuralına yer verilmiştir. Sendikamız tarafından dava konusu yapılan protokol ise mesleki ve teknik eğitim-öğretim hizmetine TOBB başkanlığının doğrudan katılımını sağlamanın ötesinde, MEB’in ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mesleki ve teknik eğitiminde parçası olduğu eğitim ve öğretim hizmetinin devlet adına yürütmesinden, gözetim ve denetim sorumluğunu ortadan kaldırıcı niteliktedir.

Dava konusu protokolle protokol kapsamındaki okullardaki meslek ve teknik eğitimin yönetimi, yürütülmesi Protokol Danışma Kurulu’na devredilmekte, iller bazında da bu görev Protokol Yürütme Kurullarına verilmektedir. Böylece protokol kapsamındaki okullar için fiilen ayrı bir hukuk yaratılmış, özerk bir yapılanmaya gidilmiştir. Protokol kapsamındaki okullarda yönetici görevlendirmeden öğretmen atamaya, sınıf geçme esaslarından hizmet içi eğitime, okullarda okutulacak eğitim materyallerinden öğretim programlarına diğer mesleki ve teknik eğitim kurumlarından farklı hükümler uygulanmasına olanak sağlanmıştır. Bu durum Anayasa'nın 42., 430 ve 1739 sayılı yasalara ve 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK hükümlerine aykırıdır.

'MEB'İN ASLİ GÖREVLERİNİ FARKLI KURUMLARA DEVRETME GİRİŞİMLERİNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Hukuk devletinin en önemli ve temel gereklerinden birisi olan “yasallık ilkesi” ve normlar hiyerarşisi uyarınca, bu tür bir iş birliği protokolü üzerinden protokol kapsamındaki okullarda mevzuat hükümlerinin uygulanmaması ya da devre dışı bırakılması mümkün değildir. Eğitim Sen bu nedenle söz konusu protokolün iptali ve öncelikle yürütmesini durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açmış bulunmaktadır. MEB’in asli görevlerini protokoller aracılığıyla farklı kurumlara devretme girişimlerine karşı sessiz kalmayacağımız bilinmelidir.