MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nden 'toplumsal cinsiyet eşitliği' ibaresini kaldırdı

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle yönetmelikte bulunan 'toplumsal cinsiyet eşitliği' ibaresi kaldırıldı.12-09-2019 14:10

İleri Haber

Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. 

Aynı yönetmeliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile toplumsal cinsiyet eşitliği” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan ibare yerine, “Yetenekli öğrencilerden isteyenlerin antrenmanlara katılımları ve eğitimleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile mahalle spor kulüpleri arasında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde izinli sayılmaları sağlanır. Öğrencilerin aldığı belgeler e-portfolyo kapsamında e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir. Eğitim ve öğretimin daha etkili ve verimli olması için; doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim merkezleri, sanat merkezleri, teknopark ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamları, ders programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda etkin olarak kullanılır” ifadelerine yer verildi.