MEB-Ensar Vakfı işbirliği Danıştay'dan geçmedi

MEB ile Ensar Vakfı'nın imzaladığı örgün eğitimde işbirliği protokolüne ilişkin yürütmeyi durdurma kararına karşı yapılan itiraz, Danıştay'da reddedildi. Ensar Vakfı'nın okullarda etkinlik düzenlemesine ilişkin protokolün uygulanması, ikinci kez engellenmiş oldu.06-03-2019 09:50

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan “Çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair işbirliği protokolü”nün Milli Eğitim Temel Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle Manisa'da bir öğrencisi velisi, Danıştay’da iptal davası açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, geçen yıl, protokolün bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın buyurucu hükmüne, Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu kararına varmıştı.

'İYİ BİREYLERİN YETİŞTİRİLMESİ DEVREDİLEMEZ'

Cumhuriyet'ten Işık Kansu'nun haberine göre, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararında “Anayasa ve yasalar gereği ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınmasının devletin devredemeyeceği görevler arasında olduğu” ifadeleri yer almıştı.

MEB, Danıştay 8. Dairesi’nin bu kararına itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bakanlığın itirazını yerinde bulmadı ve Danıştay 8. Dairesi’nce verilen yürütmeyi durdurma kararını örgün eğitim kurumları açısından kabul etti. Çocuk istismarlarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'nın, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumlarında “eğitim, seminer” gibi etkinlikler düzenlemesine ilişkin protokolün uygulanması Danıştay tarafından ikinci kez reddedilmiş oldu.