MEB, bu yıl lisede sınıfta kalmayı kaldırdı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilin müdürlüklerine gönderdiği yazıya göre, devamsızlıktan sınıf tekrarı kaldırıldı. Yıl sonu başarı notu 50'nin altında kalan öğrenciler ise başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.13-06-2021 16:51

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) liselerde sınıf geçme ve karnet notlarına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, devamsızlıktan sınıf tekrarı kaldırılırken, yıl sonu başarı puanı 50'nin altında kalan öğrenciler de başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.

MEB'in uzaktan eğitim sürecini gözününe alarak lisede sınıf geçme kriterlerine ilişkin yaptığı düzenlemelere göre, karneler sadece birinci dönem veya her iki döneme ait puanlara göre düzenlenecek. Her iki döneme ait hiç yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayan öğrencilerin ise velileri aranarak, ikinci dönem sınavlarına girmeleri istenecek.

Sınava girmeyen öğrenciler  tüm derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olan hazırlık öğrencileri de sorumlu olarak 9. sınıfa geçebilecek.

MEB'in gönderdiği yazıya göre, 12. sınıfların diplomaları, uzaktan eğitimin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak düzenlecek. Başarısız dersi olanlar 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk sınavlarına girecek.

Mesleki ve teknik liselerde okuyan 12. sınıf öğrencileri de yapamadıkları veya eksik yaptıkları zorunlu stajlarından muaf tutuldu.

Salgın nedeniyle karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek. Basılı halini isteyenlerin okul müdürlüklerine başvurması gerekiyor