Mart ayında 108 işçi iş cinayetlerinde katledildi

Türkiye’de 2019 yılının ilk üç ayında en az 392 işçi, Mart ayında ise 108 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.09-04-2019 00:56

İleri Haber

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Mart ayı iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre, Mart ayında en az 108 işçi, iş cinayetlerinde katledildi.

Raporun ilk kısmında 6 Mart'tan bu yana direnişte olan Kale Kayış işçilerinin çalışma koşulları ve talepleri yer alıyor.

KALE KAYIŞLARI İŞÇİSİ BİR AYDIR DİRENİŞTE

İstanbul Silivri’de bulunan Kale Kayışları fabrikasında Petrol-İş Sendikası'nda örgütlenen işçiler patronun sendikal örgütlenmeye karşı uyguladığı baskı sonucu bir ay önce iş bırakma eylemi başlatarak fabrika önünde direnişe geçtiler. Petrol-İş Sendikası üyesi 150 işçinin direnişte olduğu fabrika içinde 70 işçi çalışıyor. Bu işçilerin çoğu son bir ay içinde işe alınmış durumda ve yarıdan fazlası Kırgız, Özbek ve Suriyeli göçmen işçiler. Kale Kayışları direnişi işveren tarafından kırılmaya çalışılırken fabrikadaki İSİG sorunları devam ediyor ve iş kazaları yaşanıyor.

Kale Kayışları İşçilerinin talepleri:

1-Kale Kayışları’nda işçilere keyfi bir biçimde iş tanımı dışında işler yaptırılıyor. Çalışma saatleri günde 12 saate ulaşıyor. Düşük ve ayrımcılığa dayalı bir ücret mekanizması işliyor. İşçilere insanca yaşayacak ücret verilmeli, aşırı-yoğun-fazla çalışma biçimlerine son verilmeli ve eksiksiz olarak bütün İSİG önlemleri alınmalıdır.

2-İş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinin ön koşulu işçi katılımıdır. İşçiler Petrol-İş Sendikası’na üye olarak önemli adım atmışlardır. Kale Kayışları işçilerinin sendikalaşma hakkı işveren tarafından tanınmalıdır. İşveren mahkemeden vazgeçmeli ve Petrol-İş’le görüşmelere başlamalıdır.

2019 YILININ İLK ÜÇ AYINDA EN AZ 392 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Rapora göre, Türkiye’de 2019 yılının ilk üç ayında en az 392 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ocak ayında en az 159, Şubat ayında en az 125 ve Mart ayında en az 108 işçi hayatını kaybetti.

KADIN EMEKÇİLER EN ÇOK TARIM SEKTÖRÜNDE YAŞAMI YİTİRDİ

Raporda, hayatını kaybeden işçilerin 4'ü kadın işçi,104'ü erkek işçi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Kadın işçi cinayetleri tarım ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

5 ÇOCUK İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yine rapora göre, Mart ayında 5 çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocuk işçi cinayetlerinin 4'ü tarım sektöründe 1'i inşaat sektöründe gerçekleşti.

EN FAZLA ÖLÜM NEDENİ EZİLME/GÖÇÜK

Raporda belirtilen en fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve kalp krizi. Özellikle kalp krizlerindeki artış uzun, yoğun ve fazla çalışmanın çıplak bir sonucudur.

KATLEDİLEN İŞÇİLERİN YÜZDE 99'U SENDİKASIZ

Raporda, ölümlerin 1'i (yüzde 0,92) sendikalı işçi, 107 işçi ise (yüzde 99,08) sendikasız işçilerden oluştuğu belirtildi.