Mansur Yavaş'ın ASKİ’ye kredi talebini onaylamayan meclis kararının yürütmesi durduruldu

Mansur Yavaş, ASKİ'ye kredi verilmesi talebinin görüşülmesinin AKP ve MHP'liler tarafından ertelenmesini yargıya taşıdı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.17-06-2020 10:58

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün altyapı yatırımları için kredi talebini içeren önergenin AKP'li ve MHP’li belediye meclis üyeleri tarafından görüşülmesinin ertelenmesinin ardından süreci yargıya taşıdı. Yavaş’ın başvurusunu değerlendiren Ankara 9. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

“Tatlar Arıtma Tesisi’nin Revizyonu”, “Polatlı’ya Gerede Suyunun Götürülmesi” ve “Gölbaşı ile Mamak Su Borularının Yenilenmesi” projelerinin yapımı için gerekli olan yatırım bedelinin ASKİ öz kaynaklarında olmadığı, ASKİ’nin faaliyetlerinin halk sağlığını etkilediği için projelerin bir an önce yapılması gerektiği ifade edilen başvuruda meclis kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

UZMANLAR RAPOR HAZIRLADI

Mahkemeye, ODTÜ ve Hacettepe Çevre Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin hazırlayıp sunduğu değerlendirme raporunda Tatlar Arıtma Tesisi ile ilgili, hâlihazırda tesise gelen atık su debisinin tesis kapasitesinin iki katı düzeyinde olduğunu ve bu durumun gerek sulama gerekse içme suyu açısından ciddi riskler doğurduğu belirtildi. Mahkeme kayıtlarında, diğer altyapı projeleri ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne önceliği çok yüksek 14 tedbirin alınması gerektiğine dair yazısı da yer aldı. Mahkemeye, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün bütçe gelirleri ile giderleri arasında eksi 277 milyon 890 bin 605 TL fark bulunduğu ve mevcut bütçe imkânlarının projeleri yapmak için yeterli olmadığı sunuldu.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Duvar'ın haberine göre, Yavaş’ın başvurusunu değerlendiren Ankara 9. İdare Mahkemesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylanmasına rağmen Büyükşehir Belediye Meclisi’nde reddedilen kredi talebi hakkında karar verdi.

Mahkeme, öncelikli projelerin mevcut bütçe gelirleri ile karşılanamayacağının açık bir şekilde görüldüğünü belirterek meclis kararının kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünde hukuka uygun olmadığını belirtti ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.