Manisa’da yapılmak istenen sülfürik asit tesisine tepki: Çevre katliamı yaşanacak

Biçer, Manisa’da yapılmak istenen sülfürik asit tesisi hakkında “Oldu bittiye getirilen bu tesisle hayatlarımız çalınacak. Büyük bir çevre katliamı yaşanacak ve insan sağlığı ciddi şekilde etkilenecek. Buna izin verilemez” dedi.18-05-2018 11:54
İleri Haber

 Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı, Dağdere ve Yeğenoba Mahalleleri mevkiinde Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Sülfürik Asit Üretim Tesisi’nin yapılması için çalışma başlatıldı.Sülfirik asit üretim tesisi için yapılacak olan bilgilendirme toplantısının bölgedeki vatandaşlara duyurulmadan yapılmasının üzerine CHP’li Biçer konuyu Meclis gündemine taşıdı.

‘BÜYÜK BİR ÇEVRE KATLİAMI YAŞANACAK’

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Dağdere ve Yeğenoba Mahalleleri mevkiinde Sülfürik Asit Üretim Tesisi Projesi’nin yapılması ile ilgili sürecin başlatılmasında, değerlendirilmesinde bölgedeki toprak yapısının, arazi ve çevre koşulları dikkate alınıp ilgili analizler yapılmış mı, yer altı su kaynaklarının durumu, tesisin bu kaynakları ne şekilde etkileyeceği hakkında, bölgedeki fay hattı ve deprem riskleri ile ilgili konunun uzmanları tarafından bir bilgi alınmış ya da tesisin bölgedeki olası bir depremde bölgeyi ne şekilde etkileyeceği hakkında bir ön çalışma yapılmış mı bilmiyoruz. Bu tür tesisler insan hayatını ve doğal hayatı en az etkileyecek bölgelerde çoğunlukla çorak, taşlık, su geçirmez alanlarda yapılırken bu tesisin yetkilileri ve Bakanlık Gölmarmara, Gördes, Akhisar gibi insan popülasyonunun ve doğal yaşamın doğrudan etkileneceği, yer altı su kaynaklarının fazla olduğu, toprak geçirgenliğinin fazlaca olduğu ve geçtiğimiz yılda bir ay içinde binin üstünde irili ufaklı depremin meydana geldiği bir bölgede yapıyor. Ülke seçim atmosferindeyken, insanların ilgileri başka bir alandayken tesis, bir oldu bittiye getiriliyor. Oldu bittiye getirilen bu tesisle hayatlarımız çalınacak. Büyük bir çevre katliamı yaşanacak ve insan sağlığı ciddi şekilde etkilenecek. Buna izin verilemez. Bölgedeki yurttaşlarımız ile birlikte bu tesise karşı mücadele edeceğiz. Yetkililerin ve sorumluluk sahibi yöneticilerin bir oldu bittiye getirerek yurttaştan kaçırdıkları bilgilendirme süreçlerini ifşa edeceğiz.

‘MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’

Çevreye zarar verecek her tesisin alelacele yapılmak istendiğine ve duyurulmadığına dikkat çeken Biçer, bölge halkının olumsuz etkileneceği ve doğayı katletme ihtimali bulunan her projenin karşısında olacaklarını belirterek projenin, karar sürecinde yeterince araştırma yapılmadığını ve duyurulmamasının yanında ÇED Raporunun da olup olmadığını bilmediklerini varsa bile bu raporun detaylı incelemeden bu tesise müsaade etmeyeceklerini belirtti. Detaylı raporlar ortaya çıktığında mutlaka itiraz edeceklerini ve bölge halkıyla tesise müsaade etmeyeceklerini söyledi.  

CHP’li Biçer’in, Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şu şekilde;

1) Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Manisa İli, Akhisar İlçesi, Dağdere ve Yeğenoba Mahalleleri mevkiinde Sülfürik Asit Üretim Tesisi Projesi’nin yapılması ile ilgili sürecin başlatılmasında, değerlendirilmesinde bölgedeki toprak yapısının, arazi ve çevre koşulları dikkate alınıp ilgili analizler yapılmış mıdır?

2)  Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Manisa İli, Akhisar İlçesi, Dağdere ve Yeğenoba Mahalleleri mevkiinde Sülfürik Asit Üretim Tesisi Projesi’nin yapılması ile ilgili sürecin başlatılmasında, değerlendirilmesinde bölgedeki yer altı su kaynaklarının durumu, tesisin bu kaynakları ne şekilde etkileyeceği hakkında bir ön çalışma yapılmış mıdır?

3) Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Manisa İli, Akhisar İlçesi, Dağdere ve Yeğenoba Mahalleleri mevkiinde Sülfürik Asit Üretim Tesisi Projesi’nin yapılması ile ilgili sürecin başlatılmasında, değerlendirilmesinde bölgedeki fay hattı ve deprem riskleri ile ilgili konunun uzmanları tarafından bir bilgi alınmış ya da tesisin bölgedeki olası bir depremde bölgeyi ne şekilde etkileyeceği hakkında bir ön çalışma yapılmış mıdır?

4) Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince, faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne zaman yapılmıştır?

5) Toplantıya, yetkili mercilerden kim/kimler katılmıştır?

6)  Toplantıya katılan vatandaşlardan görüş alınmış mıdır? Alınan görüşler tutanak haline getirilmiş midir? Tutanak haline getirilmiş ise; söz konusu tutanaklar ne şekildedir?

7)  Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Manisa İli, Akhisar İlçesi, Dağdere ve Yeğenoba Mahalleleri mevkiinde Sülfürik Asit Üretim Tesisi Projesi’ne bölge halkı itiraz etmiş midir?

8)  Sülfürik Asit Üretim Tesisi Projesi’ne, çevre dernekleri tarafından itirazda bulunulmuş mudur? Bulunulmuş ise; bu itirazların sonucu ne olmuştur?

9) Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Manisa İli, Akhisar İlçesi, Dağdere ve Yeğenoba Mahalleleri mevkiinde Sülfürik Asit Üretim Tesisi Projesi’nin ÇED raporu ne şekildedir?

10)  Sülfürik Asit Üretim Tesisi’nin bölgeye vereceği zarar ve yaratacağı hasar hesaplanmış mıdır?

11)  Sülfürik Asit Üretim Tesisi’nin bölgeye vereceği zarara ve yaratacağa hasara ilişkin çalışma kim/kimler tarafından ne şekilde yapılmıştır? Yapılan çalışmanın sonucu ne olmuştur?

12)  Sülfürik Asit Üretim Tesisi Projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince, faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacak mıdır? Yapılacaksa ne zaman yapılacaktır?

13) Sülfürik Asit Üretim Tesisi Projesi için Manisa İli, Akhisar İlçesi, Dağdere ve Yeğenoba Mahalleleri mevkiinin seçilmesinin gerekçesi nedir?

14) Sülfürik Asit Üretim Tesisi Projesi’nin çevreye vereceği zararların, yaratacağı ağır hasarların araştırılması gerekçesiyle, bağımsız faaliyet gösteren yetkililer görevlendirilecek midir? Görevlendirilecek ise; kim/kimler tarafından ne zaman görevlendirme yapılacaktır?