'Maliyeti 170 milyon olacak' denilen kuleye 301 milyon harcandı

Bir önceki Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın maliyetini 170 milyon TL olarak açıkladığı Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi için 301 milyon lira harcandığı ortaya çıktı.09-01-2019 21:00

Önceki dönem Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın maliyetini 170 milyon TL olarak açıkladığı Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi için 301 milyon lira harcandığı ortaya çıktı. Üstelik harcamalar, evrensel hizmet gelirlerinden usulsüz bir şekilde yapıldı. Bu durum Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın, kendisine yöneltilen bir soru önergesine verdiği yanıtla ortaya çıktı.

Önerge sahibi CHP Ankara Milletvekili Levent Gök duruma tepki göstererek şu çağrıyı yaptı: “Kanunun öngördüğü nitelikleri taşımayan Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi için 301 milyon TL harcandığı görülüyor. Evrensel hizmet kaynağının amacı dışında harcanmasının yanı sıra Küçük Çamlıca Kulesi’ne ayrılan kaynak, söz konusu kulenin maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bir önceki Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, kulenin maliyetini 170 milyon TL olarak açıklamıştı. Bakanlık, bu maliyet farkının sebebini kamuoyuna açıklamalıdır.”

GELİR VE GİDER ARASINDA 2,5 MİLYAR FARK

Evrensel Hizmet Gelirlerine ilişkin verdiği soru önergesinin cevabında 2014-2018 (ekim sonu) itibariyle kaydedilen gelirler ile yapılan harcamalar arasında  2 milyar 520 milyon 324 bin liralık bir fark olduğu görüldüğüne işaret eden Levent Gök, “Bu fark nasıl değerlendirilmiş, nereye harcanmıştır?” diye sordu.

Kamusal hizmet için alınan bir paranın halk yararına kullanılmasının beklendiğini söyleyen Gök, aynı önergeye verilen cevapta Başkent’in çevre ilçelerinde halen internet hizmeti sağlayacak DSL bağlantısı bulunmayan yerleşimler olduğunu hatırlatarak ardından şu soruyu yöneltti: “2.5 milyon lirayı aşkın harcanmamış gelir ile sorunlu bölgelere iletişim ağı neden götürülmemiştir?

YETKİ DIŞINDA HARCAMA

Evrensel hizmeti düzenleyen kanunda, toplanan gelirin, herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, temel internet erişimi de dahil elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik harcanması öngörülüyor.

Evrensel'de yer alan habere göre düzenlemeye uygun hareket edilmediğine dikkat çeken Gök şu bilgileri paylaştı: “Fakat harcama kalemlerine bakıldığında söz konusu amaç için elektronik ve mobil haberleşme için toplam 727 milyon 691 bin TL harcandığı görülüyor. 2.5 milyar TL’lik harcama kalemlerinde Fatih projesi için 1.2 milyar TL, yine kanunun öngördüğü nitelikleri taşımayan Küçük Çamlıca TV ve Radyo Kulesi için 301 milyon TL harcandığı görülüyor.”