Mahkemeden yüzlerce işçiyi ilgilendiren emsal karar: Patron hileli fesih davasını kaybetti!

İstanbul Havalimanı’ndaki yüzlerce işçiyi hileli fesih bildirimiyle işten çıkaran A.T.Ü. Turizm İşletmeciliği A.Ş. davasında mahkeme, iş akdi feshinin geçersizliğine karar verdi.06-11-2020 14:28

İzel Sezer - @izelsezer

Henüz tamamlanmamasına rağmen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aceleyle açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nın faaliyete başladığı dönemde, Atatürk Havalimanı’nda çalışan yüzlerce işçinin iş akdini hukuka aykırı şekilde fesheden A.T.Ü. Turizm İşletmeciliği A.Ş.’ye karşı açılan davada karar verildi. Mahkeme, patronların hukuka aykırı davrandığına, davanın kabulüne, feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine hükmetti.

Atatürk Havalimanı’nın faaliyetinin sona ermesiyle işçilere İstanbul Havalimanı’na geçiş prosedürleri gereği imzalatıldığı iddia edilen belgeler arasında fesih bildiriminin de bulunduğu, işçilerin iş akdinin bu yolla hileli şekilde feshedildiği ortaya çıkmıştı.

İşe iade davası açma süresi geçtikten sonra iş yeri ile ilişiği kesilen işçiler, açtıkları davalarda 1 ay olan “hak düşürücü süre” içerisinde arabulucuya başvurulmadığı gerekçesiyle tanıklarını dinletememiş ve iddialarını ispatlayamamıştı. Yüzlerce işçi bu sebeple büyük mağduriyet yaşamıştı.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

İşçilerden birinin bugün görülen davasının karar duruşmasında emsal bir karar verildi. Bakırköy 21. İş Mahkemesi, diğer mahkemelerin verdiği önceki kararlardan farklı olarak işçinin işten çıkarılmasında patronların hukuka aykırı davrandığına, davanın kabulüne, feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine hükmetti.

İŞE BAŞLATMAZSA 9 MAAŞ TUTARINDA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, verdiği kararda davacının kıdemini ve fesih nedenini dikkate alarak, işe başlatılmaması halinde takdiren 5 aylık maaşı tutarında işe başlatmama tazminatı ödenmesine hükmetti.

Ayrıca işçinin işsizlikte geçen süresinin ilk 4 ayı için de boşta geçen süre tazminatına hükmedilen kararla, işçiye toplamda 9 maaş tutarında tazminat ödenmesine karar verildi.