Mahkemeden 'yürütmeyi durdurma' kararı... 'Baro genel kurulunun ertelenmesi hukuksuz'

Muğla 3. İdare Mahkemesi, Muğla Barosu Genel Kurulu'nun, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ertelenmesi işleminin “açıkça hukuka aykırı olduğu" gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.14-10-2020 19:00

İleri Haber

Baro genel kurullarının salgın bahanesiyle ertelenmesine karşı ilk karar Muğla 3. İdare Mahkemesi’nden geldi. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı Muğla Barosu’nun genel kurulunun ertelenmesi kararı, mahkeme tarafından ‘yürütmeyi durdurma’ kararıyla kaldırıldı.

AKP’nin ‘paralel baro’ saldırısının ardından bir baro hariç yeni bir baro kurulamazken, bu defa yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını bahane gösterilerek baro genel kurulları ertelenmişti.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan gazeteci Alican Uludağ, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin, Muğla Barosu genel kurulunun il hıfzıssıhha kurulu kararıyla ertelenmesi işleminin “açıkça hukuka aykırı olduğu" gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına yönelik verdiği kararı duyurdu.

Mahkeme kararında şu ifadeler kullanıldı:

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72’nci maddelerinde de salgın hastalıklarla mücadele kapsamında alınacak tedbirler yer almakta, bu tedbirler içinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları genel kurullarının toplantılarını erteleme yetkisi bulunmamaktadır.

Netice itibarıyla, hem Anayasa hem de 1593 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri dava konusu işlem tesisine cevaz vermediği açıktır.

Buna göre, kanunda genel kurul toplantı tarihinin Ekim ayının ilk haftasında yapılması öngörülmesine rağmen, dava konusu idari işlemle genel kurul toplantısının 01/12/2020 tarihine kadar ertelenmesi, kanun hükmüne açıkça aykırılık taşıması nedeniyle, işlem öncelikle bu yönden hukuka uygun görülmemiştir.

Diğer taraftan, geçici olarak kullanımı durdurulan hakkın, Anayasa’nın ikinci kısmında belirtilen temel hak ve hürriyetlere ilişkin olması nedeniyle bu alandaki sınırlamalar ancak kanunla yapılabileceğinden idari bir kurul tarafından bu konuda karar alınması hukuken mümkün değildir.

Bu sebeple, dava konusu işlem bu yönüyle de hukuka uygunluk taşımamaktadır.