Mahkeme, Saros'un katledilmesinde 'üstün kamu yararı' buldu

Mahkeme, Saros'un katledilmesinde 'üstün kamu yararı' buldu

Mahkeme, ÇED davasındaki tek bir bilirkişinin gerekçesiz görüşüne göre davayı reddetti.

Tugay Candan - @TugayCandann

Mail: tugaycandan@ilerihaber.org

Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi tarafından Saros FSRU Limanı ve kara boru hattının imar planlarının iptali için açılan dava 14 ay sonra Edirne İdare Mahkemesince reddedildi.

Saros’u katledecek FSRU Limanı ve kara boru hattı projesinin imar planları Saros Gönüllüleri ile Keşan Kent Konseyi tarafından 2020 yılının sonunda yargıya taşınmış ve Edirne İdare Mahkemesinde iptal davası açılmıştı.

Davada yapılan keşif ve bilirkişi heyet incelemesi sonucunda hazırlanan raporda, tarım ve orman alanlarını korumayan, üst ölçekli planlara aykırı, tepeden inme bir karar ile Saros FSRU Limanının, Saros Körfezi Kültür ve Turizm Gelişim bölgesine yapılmasının planlama hukuka aykırı olduğu bilimsel olarak tespit edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA RAĞMEN DAVA REDDEDİLDİ

Ancak mahkeme, bu rapora rağmen imar planlarını iptal etmek yerine Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) davasındaki tek bir bilirkişinin gerekçesiz görüşüne göre davayı reddetti.

Dava sonucuna ilişkin yapılan açıklamada, “’2. ÇED Olumlu’ kararının iptali davamızda aleyhte bilirkişi görüşlerini dikkate alarak karar veren Edirne İdare Mahkemesi, imar planlarının iptal davamızda neden 25 sayfalık ayrıntılı bilirkişi raporunu hükme esas almamıştır?” diye sorulurken, karardaki gerekçelerin hukuksuz olduğu vurgulandı.

MAHKEME, KATLİAMDA ‘ÜSTÜN KAMU YARARI’ BULDU

Mahkemenin Saros Körfezi’ni katleden Saros FSRU Doğalgaz Limanını onaylama gerekçesinin “Dünya üzerinde özellikle pandemi süreci ile  başlayan enerji güvenliği ile arzındaki düşüş ve fiyatlarda ki aşırı artış nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gazın, LNG gemileriyle taşınmasının, yüzer sistemlerle depolanmasının ve gazlaştırılmasının, Türkiye açısından büyük önem taşıdığı, bu nedenle söz konusu projenin uygulanmasında klasik söylem olan Üstün Kamu Yararı bulunduğu dikkate alınmıştır” şeklinde belirtildiği ifade edilen açıklamada, “20 yıldır enerji arz güvenliğini sağlayamayanların, ekonomik çöküşten kurtuluşu bu tür projelere bağlayanların, dışa bağımlı dövize endeksli, pahalı enerji ithalatı için Saros Körfezi’ni daha fazla katletmelerine izin vermemeliyiz” 

‘KARAR, USUL VE YASAYA AYKIRI’

Mahkeme kararındaki gerekçelerin sadece genel ve soyut ifadeler olup, planlama hukukuna açıkça aykırı olduğunun altı çizilen açıklamada, kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna vurgu yapıldı. 

Açıklamada, “Saros Gönüllüleri olarak her şeye rağmen tarih karşısındaki haklılığımız ile İstinaf Mahkemesinin karara karşı itirazımızı kabul edeceğine ve ‘yürütmeyi durdurma kararı’ vereceğine inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.