Mahkeme, Murat Dağı için verilen 'ÇED olumlu' raporunu iptal etti

Mahkeme, Murat Dağı için verilen 'ÇED olumlu' raporunu projenin insan sağlığı, orman ve bitki varlığı, hayvanlar, yeraltı ve yüzey suları ile tarım alanları açısından önem arz eden riskler barındırdığını ifade ederek iptal etti.21-12-2019 12:19

Kütahya İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Murat Dağı’nda altın madeni arama çalışması için Anadolu Export Maden firmasına verdiği “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu”nun hukuka uygun olmadığını belirterek iptal etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Dağı’nda Anadolu Export Maden firması tarafından açılmak istenen altın madeni projesi için kararı vermiş, bölge sakinleri, baro ve çok sayıda yurttaş bu karara karşı dava açmıştı.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre; davaya bakan Kütahya İdare Mahkemesi, şu uyarı ve tespitlerde bulundu:  

"Bu doğrultuda bakıldığında, yağış ve kar sularının oluşturduğu drenaj ile madencilik faaliyetinden kaynaklı oluşan kirlenmiş yeraltı sularının ve açık ocakta birikecek olan suların yüzey sularına deşarjı ile Gümele Göleti başta olmak üzere Murat Çayı ve Gediz Nehri'ni etkileme riskinin olduğu ve bu riskin tüm Gediz Havzası'nı etkileyebileceğinin de açık."

'UYGUN YER SEÇİMİ YAPILMAMIŞ'

"ÇED raporunda, pasa alanında yağış ve kar suları ile meydana gelecek asidik maden drenajının oluşmayacağı bu nedenle herhangi bir önleme gerek duyulmadığı belirtilmişse de, özellikle pasa sahalarında oluşan kirli suların yüzey ve yeraltı suyu açısından büyük risk oluşturuyor."

"Proje sahasının içinde yer aldığı bölgenin deprem bölgesi olması ve alanda yer alan toprağın yapısına ilişkin özelliklerin de göz önünde bulundurularak projenin ana kısımları (havuzlar, yığın liç) için uygun yer seçimi yapılmamış."

'AĞIR METALLER YERALTI SULARINA KARIŞACAK'

"Bilirkişi tarafından yeniden yapılan hesaplamada, 3.548.403,15 m2 işletme alanından kesilecek ağaç sayısının 190.089 adet, çıkacak hasılatın ise 57.075 m3 olarak hesaplandığı, bu durumun kamu mallarının kullanımı açısından çok büyük bir eksiklik olduğu ve orman ekosistemine ilişkin olarak ÇED Raporunda yer alan tüm değerlendirmeleri sakatladı."

"Çalışma sahasında, kullanılan siyanür ve havuzların tabanına serilecek jeomembran ile barajlarda depolanan ağır metallerden kaynaklanan risklerin, yan dereler ve yeraltı suları ile yakın çevredeki tarım alanlarına, Gediz havzasının kaynağı olması nedeniyle tüm havzanın tarım topraklarına taşınmasının olası olduğu, bu durum tarımsal üretim, gıda güvenliğini ve insan sağlığını tehdit edebilecek riskler içeriyor."

'TARIM ALANLARI AÇISINDAN RİSKLER BARINDIRIYOR'

"Bu nedenle dava konusu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararına konu Yıldız Altın Gümüş Madeni Kapasite Artırımı Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Kırma-Eleme Tesisi projesinin yukarıda detaylarıyla değinildiği şekilde, insan sağlığı, orman ve bitki varlığı, hayvanlar, yeraltı ve yüzey suları ile tarım alanları açısından önem arz eden riskler barındırıyor."

"ÇED raporunun anılan risklere yönelik olarak alınacak tedbirler bakımından yetersiz olduğu ve bir takım eksiklikler içerdiği, başka bir ifadeyle söz konusu risklerin, dava konusu ÇED raporu ile alınması taahhüt edilen tedbirler ile giderilmesinin mümkün değil."