Mahkeme, HDP'nin Kanal İstanbul için verdiği iptal başvurusu üzerine keşif yapma kararı aldı

HDP'nin Kanal İstanbul Projesi için verilen ÇED olumlu raporunun iptali başvurusunu değerlendiren mahkeme, projeyle ilgili olarak keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.08-05-2020 13:56

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Kanal İstanbul Projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ''Çevre Etki ve Değerlendirme (ÇED) olumlu'' raporunun iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması hakkında açtığı davada mahkeme, "keşif ve bilirkişi incelemesi yapma" kararı aldı.

Uzmanların uyarılarına rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayata geçirmekte ısrarcı olduğu Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin HDP'nin başvurusunu inceleyen İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi, "Uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine" hükmetti. Mahkeme, kararı 5 Mayıs'ta oy birliği ile aldı.

HDP Hukuk ve Ekoloji Komisyonları 20 Ocak'ta, Kanal İstanbul ÇED olumlu aporunun iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı İdare Mahkemesine dava açmıştı. HDP adına İstanbul İdare Mahkemesi'ne verilen dilekçede HDP'nin ekoloji ve doğa hakkını savunan bir kitle partisi olduğuna işaret edildi. ETHA'nın haberine göre, HDP'nin ilgili tüzük ve program hükümlerine yer verilerek, "Parti tüzük ve programında yer alan bu amaç ve hedefler doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi'nin dava konusu Kanal İstanbul Projesi için verilen hukuksal ve bilimsel-teknik açıdan yok hükmündeki ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açmakta hukuksal menfaati vardır" denilmişti. 

Başvuruda ayrıca ÇED'in ilgili mevzuatlara, yasal ve anayasal aykırılıklara işaret edilerek, ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması talep edilmişti.