Mahkeme, çevre katliamına göz yumdu: 'Saros'u bitirme projesi' için 'ÇED iptal' talebi reddedildi

Saros Gönüllüleri Dayanışması Keşan Kent Konseyi tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada, “mücadeleye devam” vurgusu yapılırken, “Edirne İdare Mahkemesi’nin hukuksuz planların iptaline dair kararını da acilen beklemekteyiz” ifadeleri kullanıldı.03-09-2021 14:18

İleri Haber

Yaşam düşmanı Saros FSRU Limanı ve kara boru hattı için verilen 2. ÇED olumlu kararı yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli davası Edirne İdare Mahkemesince reddedildi. Saros Gönüllüleri’nden yapılan açıklamada, “Bizler haklı davamızdan ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Verilen kararın bozulması için hukuksal sürece Danıştay’da devam edeceğiz” denildi.

Saros Körfezi’nin doğa harikası Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına (FSRU) Likit doğalgaz taşıma ve yükleme limanı yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge halkına rağmen Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı vermişti. Saros Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu’nun mücadelesiyle, 17 Mayıs 2019’da ÇED olumlu kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davası açıldı.

HALK İMZA VERMEDİ

29 Ağustos 2019’da Edirne İdare Mahkemesi BOTAŞ’ın da etkileneceğini öngörerek BOTAŞ’ı davaya dahil etti. Kararın hemen ardından BOTAŞ yetkilileri, kamulaştırma alanındaki toprak sahipleriyle tek tek görüşerek, belirlenen bedel üzerinden anlaşma yoluna gitti. Ancak kamulaştırma alanında arazisi bulunan halk, çoğunluk olarak imza vermedi.

MAHKEME BİLİRKİŞİ HEYETİ ATADI

Edirne İdare Mahkemesi’nin atadığı bilirkişi heyetinin katılımıyla 1 Kasım 2019’da Sazlıdere  Köyü’nde, keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Heyet, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı tarafından verilen "ÇED olumlu" kararının; söz konusu projenin (iskele, boru hatları, dolgu), gerçekleştirilmesi öngörülen alanda çevreye, tarım arazilerine ve toprağa, ormanlık alana, Saros Körfezi’ne, turizme, deniz biyolojisine, balıkçılığa, kus türlerine, bölgenin flora ve faunasına olumsuz etkilerinin olup olmayacağı, projenin şehircilik ilkelerine, kamu yararına, üst ölçekli planlara, 3194 sayılı İmar Kanunu'nda belirtilen ilkelere ve imarla ilgili diğer mevzuata uygun olup olmadığı yönünde incelemeler yapıp ayrıntılı rapor hazırladı.

MAHKEME ‘ÇED İPTAL’ KARARI VERDİ

Raporda, Çevre mühendisliği, orman mühendisliği, ziraat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, inşaat mühendisliği, şehir plancılığı, biyolog ve bitki bilimciliği, biyolog ve kuş bilimciliği, biyolog ve su ürünleri bilimciliği açısından 10 kişilik oy birliğiyle 10 ayrı bilim disiplinine aykırı olduğu tespit edilerek, ÇED olumlu kararının yerinde olmadığı sonucuna varıldı. Mart ayında da Edirne İdare Mahkemesi’nce bu rapor ve dosya kapsamında ÇED iptal kararı verildi.

BOTAŞ İTİRAZ ETTİ, BAKANLIK İDK’YA GÖTÜRDÜ

BOTAŞ yetkililerin talebi üzerine, 2009/7 genelge adında bir genelge referans alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21 Mart 2020’de şu duyuru yayınladı:

“Edirne İli, Keşan İlçesi sınırları içerisinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılması planlanan Saros FSRU Gemi İskelesi projesi ile ilgili 6 Mayıs 2020 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

Bunun üzerine rapor, İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda (İDK) görüşe sunuldu. İnceleme sonucu ÇED raporu Komisyonda onaylandı.

MAHKEME ‘YIKIMA DEVAM’ DEDİ

Saros Gönüllüleri Dayanışması tarafından Edirne İdare Mahkemesi’ne 2. ÇED Olumlu Kararının iptali için açılan davada 4 Ağustos 2021 günü gerçekleştirilen duruşma sonrası verdiği karar tebliğ edildi.

Edirne İdare Mahkemesi, Saros Gönüllüleri’nin bilime ve hukuka aykırı olarak verilen 2. ÇED Olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli davasını Danıştay'a temyiz yolu açık olarak reddetti.

‘HAKLI DAVAMIZDAN VE MÜCAELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Saros Gönüllüleri Dayanışması Keşan Kent Konseyi tarafından karara ilişkin yapılan açıklamada, “mücadeleye devam” vurgusu yapılırken, “Edirne İdare Mahkemesi’nin hukuksuz planların iptaline dair kararını da acilen beklemekteyiz” denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bizler haklı davamızdan ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Verilen kararın bozulması için hukuksal sürece Danıştay'da devam edeceğiz. Saros FSRU Liman projesinin alt ölçekli planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli davamız Edirne İdare Mahkemesinde halen devam etmektedir. Bu davada Bilirkişi Heyeti oybirliğiyle hazırladığı raporda Saros FSRU Limanı planlarının hukuka ve üst ölçekli planlara aykırılığını bilimsel olarak ispatlarıyla mahkemeye sunmuştur. Edirne İdare Mahkemesi’nin hukuksuz planların iptaline dair kararını da acilen beklemekteyiz.

BOTAŞ derhal Saros Körfezi’nden çıkmak zorundadır. Bilim, koruma altındaki körfezimizde Botaş'ın Limanının yapılamayacağını farklı bilirkişi raporlarıyla ispatlamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Saros turizmini ve Saros Körfezi’ni koruma görevi çerçevesinde hukuka aykırı olduğu ortaya çıkan imar planlarını derhal iptal etmelidir. Saros Körfezi’ni korumakla görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği bilime aykırı ÇED Olumlu kararlarını derhal iptal etmelidir. Denizimizi mahveden, orman ekosistemini yok eden inşaatları durdurmak halka saygının gereğidir.