Mahalle bekçileri yasası geçti: Saray Rejimi'nin mahalle gücüne silah ve zor kullanma yetkisi11-06-2020 11:57

Salgın döneminde bir buçuk ayı aşkın süre tatil edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM), yeniden faaliyete başlamasıyla birlikte ilk “icraatı” mahalle bekçileri yasası oldu. AKP tarafından getirilen ve MHP’nin de desteklediği yasa, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan gergin oturumların ardından kabul edildi. Yasayla, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk gücü olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek. 

Zor ve silah kullanma, yurttaşları “makul bir gerekçeyle durdurma”, gösteri ve yürüyüşler için asli kolluk kuvvetleri gelene kadar “önleyici tedbir alma” gibi yetkiler tanınan mahalle bekçileriyle ilgili yeni düzenlemede şu ayrıntılar yer alıyor:

  • Görev saatleri içinde ve görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.
  • Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
  • Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.
  • Makul bir gerekçeyle “durdurma” yetkisini kullanacak, kimlik veya diğer belgeleri isteyebilecek.
  • Bekçiler, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.
  • Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri, Jandarma Hizmetleri Sınıfı’na dahil edilecek.
  • Bekçilerin emeklilik yaş haddi 60 olacak.