Maden şirketlerine denetimsizlik getirecek madde geri çekildi

TBMM’de görüşmeleri süren  Elektrik Piyasası Kanun Teklifinde bulunan ve maden ile enerji şirketlerine imtiyaz sağlayan 6. madde geri çekildi18-11-2020 23:29

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin maden ve enerji şirketlerine sınırsız imtiyaz ve denetimsizlik yolunu açacak olan 6. maddesi torba yasadan çıkarıldı.

Sözkonusu madde, madencilik faaliyeti yürüten şirketlerin ruhsat alanları dışında faaliyet yürütebilmelerinin önünü açma amacını taşıyordu. Doğa savunucuları ve muhalefet partilerinin itirazı sonucu madde tekliften çıkarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Genel Kurul görüşmeleri esnasında Twitter'dan canlı yayın yapan HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu maddenin geri çekileceği haberini duyurdu.

Teklif metninden çıkarılan 6'ncı maddede şu değişiklikler yer alıyordu:

"Ruhsat ve ham madde üretim izni sahası içinde; jeolojik, hidrojeolojik, topoğrafik yapının uygun olmaması veya özel mülkiyet izinlerinin alınamaması ve benzeri nedenlerden dolayı ruhsat sahasının dışında madencilik faaliyetleri ile ilgili geçici tesislerin kurulması talep edilebilecek. Geçici tesislerin kurulacağı beyan edilen alternatif alanda yürürlükte bulunan maden ruhsatının faaliyetlerine engel olunmaması esas olacak.

Talebin uygun bulunması halinde geçici tesis kurma izni verilecek. Ruhsat veya ham madde üretim izni sahası dışında geçici tesis kurulması uygun bulunan alanın izne tabi alan olması halinde, ilgili olduğu kanun hükümlerine göre gerekli izinlerin alınması zorunlu olacak. Tesis kurulacak alanda yürürlükte ruhsat sahası bulunması ve bu alanda maden rezervinin olmadığının tespit edilmesi halinde bu alan yürürlükteki ruhsattan taksir edilerek tesis sahibinin ruhsat veya ham madde üretim izni alanı ile alan sınırlaması aranmaksızın birleştirilecek."