Leyla Güven: Halk sağlığının en büyük sorunu Erdoğan

HDP Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'da düzenlenen Halk Sağlığı Günleri’nde konuştu. Güven, halk sağlığını etkileyen en büyük sorunun AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.02-11-2019 18:41

Diyarbakır’da düzenlenen Halk Sağlığı Günleri’nde konuşan HDP Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven, halk sağlığını etkileyen en büyük sorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirterek, öncelikle bu sağlık sorunu için mücadele ağının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır Tabip Odası (DTO), Toplum ve Hekim Dergisi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, “Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri” düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen sağlık günlerine, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey üyeleri, SES yöneticileri, doktorlar, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekilli Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekilli Saliha Aydeniz katıldı.
 
Açılış konuşması yapan DTO Başkanı Mehmet Şerif Demir, sağlığın bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu belirterek, anadil ve coğrafyaya bakılmaksızın eşit bir sağlık ısrarlarının devam edeceğini söyledi. Demir, hekimlik yaşamı boyunca hasta hakları için emek veren İlhan Diken adına düzenledikleri konferansla, çözüm önerilerinin ortaya konularak bunun mücadelesi noktasında ortak bir tavır alma hedefinde olacaklarını belirtti.

'TOPLUMSAL SAĞLIK, BİREYLERİN VE TOPLUMUN EKONOMİK SİYASAL YAŞAMINA BAĞLI'

Prof. Dr. Alaeddin Şenel’in “Eşitlik” adlı konferansıyla başlayan “Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri”, “Sağlık alanındaki eşitsizlik” paneliyle devam etti. Panelde, “Sağlıkta Bölgesel ve Bölge İçi Eşitsizlikler” konusunda konuşan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, yerlerine kayyum atanan eş başkanlara selam gönderdi. Sağlıklı olmanın ekonomik, politik ve siyasi verilere bağlı olduğunu belirten Hamzaoğlu, “Yaşanan coğrafyada barış, eşitlik ve özgürlük olmalı. Sınıflı toplumlarda herkesin sağlıklı olması mümkün değil. Bunun değişmesi için hedefin büyük olması gerekiyor. Toplumsal sağlık, bireylerin veya toplumun ekonomik, politik ve siyasal yaşamlarına bağlı. Doğal nedenler, ancak toplumsal nedenler üzerindeki etkiyi gösterir” dedi.  

Bebek ölümlerinde bölge farkının bulunduğunu kaydeden Hamzaoğlu, 2017 verilerine göre, bebek ölümlerinin en çok yaşandığı yerin Hakkari olduğunu söyledi.  

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLAR

“Kadın Emeği ve Kadın Sağlığı” konusunda konuşan Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış da çalışma yaşamında çalışan kadın yerine erkeğin seçildiğini belirterek, kadına biçilen rolün anne ve doğurmak olduğunu söyledi. Eğitim alanında kadınların yoğun olduğunu, ancak yönetici olmalarının önüne geçildiğini belirten Özvarış, bunun nedeninin kadının çalışma yaşamında olmasının kabul edilmemiş olmasının sadece bir örneği olduğunu kaydetti. Çalışan kadının iş yüküne, ev işinin de eklendiğini kaydeden Özvarış, “Kadınların çalıştığı alanlarla ilgili eşitsizlik ve iş güvenliği sorunu var. Hamilelik izni ve diğer izinlerde sorunlar var. Bunlara karşın kadınların verdiği bir mücadele var” dedi.

'BAKANLIK AŞI KONUSUNDA VERİ PAYLAŞMIYOR'

“Bağışıklamada eşitsizlikler” konusunda konuşan Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, aşının önemine değinerek, aşılanma durumunun hedeflenin çok uzağında olunduğunu ifade etti. Eskiocak, bakanlığın aşı konusunda veri paylaşımı yapmadığını belirterek, aşının olunmaması veya düzenli bir şekilde yapılmayan aşının toplum sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekti.  

'HALK SAĞLIĞINI ETKİLEYEN EN BÜYÜK SAĞLIK SORUNU ERDOĞAN'

MezopotamyaAjansı'nda yer alan habere göre, panelin ardından konuşan DTK Eş Başkanı Leyla Güven de açlık grevi döneminde hekimlerin büyük bir sorumluluk aldığını belirterek, hekimlere emekleri için teşekkür etti. Toplum olarak kadına bakış açısının küçük yaşta aşıladığını kaydeden Güven, AKP’nin kadını ötekileştiren politikalarına karşın mücadeleyi yükselteceklerini söyledi. Halk sağlığını etkileyen en büyük sorunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Güven, öncelikle bu sağlık sorununa birlikte bir mücadele ağının oluşturulması gerektiğini ifade etti.