Laiklik mücadelesinin el kitabı: ‘Türkiye’nin Laiklik Kavgası’

Laiklik mücadelesinin el kitabı: ‘Türkiye’nin Laiklik Kavgası’

Ülke gündeminin en yakıcı başlıklarından bir olan laiklik konusunda böylesi bir çalışmanın hazırlanmış olması, literatüre yaptığı katkının önemi kadar bu konuda verilmekte olan mücadelenin kendisi için de büyük önem taşımaktadır.

"İleri Yazılar: Türkiye’nin Laiklik Kavgası", Türkiye’deki uzun soluklu laiklik tartışmalarının yapıldığı çeşitli konu başlıklarından örnekler sunarak ortaya konulan, güncel Türkiye gerçeklerinin yansıtıldığı ve bunların tartışıldığı bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye siyasal gündeminin temel taşı olan laiklik tartışmalarında Ahmet Cemal, B. Sadık Albayrak, Cenk Saraçoğlu, Doğan Ergün, E. Atilla Aytekin, Ebru Pektaş, Ercan Bölükbaşı, Erkan Baş, Esra Sert, Haluk Yurtsever, Hande Arpat, Korkut Boratav, Metin Çulhaoğlu, Nurettin Abacıoğlu, Onur Emre, Özgür Savaşçıoğlu'nun yazıları yer almıştır. Can Soyer tarafından derlenen bu çalışma, İleri Yayınları'ndan çıkan ikinci kitaptır.

Kitap, İleri Haber Portalı'nın köşe yazılarından derlenmiştir. Bu açıdan, çalışmada işlenen laiklik konusu aynı zamanda güncel bir Türkiye profili de çizmektedir.

Yazarların çeşitliliği, kitapta ele alınan konunun oldukça farklı açılardan ele alınmasını sağlamıştır.

"Böylesi bir seçme esere giriş niyetine yazılan bu satırlarda ise, kitabın içindeki birikimi özetlemek yerine, İleri'nin misyonu ve mücadelesi içerisinde özel olarak öne çıkan, Türkiye'de süren laiklik tartışmalarına bir katkı olarak değerlendirilmesi gereken ve AKP/Saray Rejimi'ne karşı laiklik mücadelesinin ayırt edici niteliğini ve karakterini açığa vuran noktaları kısaca işaret etmekle yetineceğiz" diyen Soyer, "Laiklik: Ezilenlerin Geleneği" ara başlıklı bölümde, laiklik kavramının tarihselliğini ele almıştır.

"Laikliğin Tanımı ve Özgürleşme Mantığı" isimli bir diğer ara başlıkta ise, laiklik kavramının tanımlanmasının önemine değinmiştir:

"Kuşkusuz, laikliğin hukuk ya da kamu yönetimi gibi alanlardaki tanımı teknik kimi özellikler içerebilir, ancak konunun siyasal ve felsefi boyutuna yoğunlaştığımızda meşhur tanımın birçok açıdan yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle, dinin ve dinsel belirlenimin devlet ve kamu uygulamalarından ayrılması anlamına gelen tanım, toplumsal yaşamı düzenleyecek ilkeler ve pratikler konusunda büyükçe bir boşluk bırakmakta, birçok örneğine tanık olduğumuz gibi, bu boşluk da dinci gericiliğin toplumsal alandaki örgütlenmesine önemli fırsatlar sunmaktadır. O halde laiklik kavramını tanımlarken dinin sadece devlet işlerinden ayrılmasıyla yetinmemek, dinin toplumsal yaşamdan da uzaklaştırılmasını hedeflemek gereklidir" (Soyer, 2017,11).

"Siyasal Mücadelede Laiklik" ve "AKP/Saray Rejimi ve Laiklik Mücadelesi" ara başlıklarında Türkiye'de sol, sosyalist öznelerin Türkiye'de ve dünyada laiklik mücadelelerinin kabaca resmini çizmiştir.

Sonuç olarak, ülke gündeminin en yakıcı başlıklarından bir olan laiklik konusunda böylesi bir çalışmanın hazırlanmış olması, literatüre yaptığı katkının önemi kadar bu konuda verilmekte olan mücadelenin kendisi için de büyük önem taşımaktadır.


KÜNYE: İleri Yazılar: Türkiye'nin Laiklik Kavgası, Hazırlayan: Can Soyer, İleri Kitaplığı, 2017, 204 sayfa.