Kuzey Ormanları'nda sit alanını yapılaşmaya açan plan durduruldu

Beykoz'da orman alanını yapılaşmaya açan imar planı değişikliğinin yürütmesi durduruldu.29-08-2019 00:03

Kuzey Ormanları bölgesinde kalan Beykoz’daki doğal sit alanı ormanı “özel eğitim alanı” adı altında yapılaşmaya açan plana yargı “dur” dedi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında Beykoz’a bağlı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde bulunan 60 bin metrekare orman alanına ilişkin 1/5 bin imar Planı ve 1/1000 imar planı değişikliğine gitmiş, söz konusu alan “özel eğitim alanı” olmuştu. 

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDE CHP VE AKP'LİLER YAN YANA

Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde yer alan arazi, 2016 yılında kurulan Beykoz Üniversitesi'ne tahsis edilmişti. 

Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı tarafından kurulan Beykoz Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı Ruhi Engin Özmen. Üyelerden Bülent Hasan Tanla CHP'li eski milletvekili. Muharrem Ergül ise Beykoz Belediyesi'nin AKP'li eski başkanlarından.

ORMAN ALANLARI YAPILAŞMA BASKISI ALTINDA KALACAK

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, bu değişikliğe karşı yargıya başvurdu. Davayı görüşen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi 31 Temmuz tarihli kararında, “dava konusu planlarda çevre düzeni planına aykırı fonksiyona yer verildiği, üst çevre düzeni planında, planlanan bölgeyi de kapsayan İstanbul Kuzey Ormanlarının olduğu bölgenin doğal yapısının korunması, bu alana yönelik yapılaşma baskısının önlenmesi amaç edinildiği halde bu amaca aykırı olarak bölgenin yapılaşmaya açıldığına” vurgu yaparak kararında şu ifadelere yer verdi:

“Çevredeki orman alanının yapılaşma baskısı altında bırakıldığı, bölgenin kırsal karakterinin bozulmaya çalışıldığı, mevzuat uyarınca sit alanlarının bütünlüğü sağlanacak şekilde koruma amaçlı plan yapılması gerektiği halde parçacıl plan yapımına gidildiği, gerekli etüd-analiz çalışmalarının yapılmadığının tespit edildiği, bölgenin ekolojik sistemine olumsuz etki yapacak şekilde alanın yapılaşmaya açıldığı sonucuna varıldı.”

MAHKEME PLANLARIN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

Bölge İdare Mahkemesi açıkladığı gerekçelerle “dava konusu planların, mevzuata aykırı olarak planlama ve şehircilik ilkelerine uyulmadan kamu yararına aykırı yapıldığı saptandığından ve uygulanmasına devam edilmesi halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte olması sebebiyle” yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.