Kriz yurttaşlara vergi olarak dönüyor: Yeni vergiler resmen onaylandı

Krizin faturası yurttaşlara kesilmeye devam ediyor. Dijital Hizmet vergisi, konaklama vergisi, değerli konut vergisi ve gelir vergisindeki düzenlemelerle gündelik hayatın genelini etkileyecek vergiler TBMM’de onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.



08-12-2019 11:37

Yeni vergi düzenlemeleri şu şekilde;

Kanuna göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri dijital hizmet vergisine tabi olacak.

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, dijital hizmet vergisine tabi hizmetlere ilişkin Türkiye'den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar bu vergiden muaf olacak.

Verginin oranı yüzde 7,5 olacak.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler "konaklama vergisi"ne tabi olacak.

Konaklama vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak. 31 Aralık 2020'ye kadar bu oran yüzde 1 olarak uygulanacak.

Kanunla gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek. 500 bin liranın altında gelir elde edenlerin ödediği vergide bir değişiklik olmayacak.

Vergi ziyaı cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek. Uzlaşma halinde ödenecek vergi zıyaı cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak.Vergi ziyaı suçu bir şekilde hazinenin vergi gelirini azaltma suçlarına isnat ediliyor. Böylece vergi kaçırma suçunun para cezası azaltılmış olacak.

Söz konusu kanunla değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar ‘değerli konut vergisi’ne tabi olacak. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3 oranında, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.