Kritik ara yüzeyler05-05-2020 00:24

Önce bir konuda anlaşalım: Neoliberalizmin ideolojik hegemonyası özellikle son on yıldır belirgin biçimde geriliyor; bugün ise pandemi sonrası ortamın pek çok yönden farklı olması beklenen özellikleri tartışılıyor. Şimdi, böyle bir dünyada sosyalistler “yeni şeyler” söylemek zorunda mı?

Biz böyle bir zorunluluğun olduğu kanısındayız.

Yazaının devamı için tıklayın.