Kredi çektikten sonra hayatını kaybeden yurttaş için emsal karar

Adana'da bir banka, kredi çeken 75 yaşındaki müşterisine hayat sigortası yaptırdığı halde, yurttaşın hayatını kaybetmesinin ardından borcunu karşılamayı reddetti. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ise bankanın müşterisinin yaşını bilerek poliçe düzenlediğini belirterek bankayı haksız buldu. 26-11-2017 20:47

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde 75 yaşındaki bir kişi, 4 Ekim 2010 tarihinde bir banka şubesinden kredi çekti. Banka şubesi, müşterisine genel kredi sözleşmesine istinaden 7 Ekim 2010 tarihinde 1 yıl süreli hayat poliçesi yaptı. Poliçe 2011 yılında da yenilendi. 2012 yılında ise yazılı olarak hayat poliçesi yapılmasa da banka şubesi, tüketicinin hesabından 6 Eylül 2012 tarihinde 2012 yılına ait hayat sigortası yenileme sözleşmesi adı altında bin 279 TL tahsilat yaptı.

BANKA HAYAT SİGORTASINI REDDETTİ

25 Eylül 2012'de yurttaşın hayatını kaybetmesinin ardından yakınları, kredi borcunun kalan kısmının hayat sigortası kapsamında karşılanması gerektiğini belirterek, banka şubesine başvurdu. Ancak banka yetkilileri, bankanın iç genelgesi kapsamında 75 yaşındaki tüketiciye hayat sigortası poliçesi düzenlemediklerini iddia ederek talebi geri çevirdi. Bunun üzerine tüketicinin mirasçıları Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkemede ifade veren vefat eden yurttaşın yakınları, primin tahsil edilmesiyle hayat sigortası poliçesinin yenilenmiş sayılması gerektiğini belirtti.

KARAR TEMYİZ EDİLDİ

2012 yılı itibariyle yurttaşın 75 yaşını doldurmuş olduğunu, ayrıca taraflar arasında imzalanan genel kredi sözleşmesinin 12.1 maddesi uyarınca bankanın sigortayı yenileme mecburiyetinin bulunmadığını savunan avukat, davanın reddini talep etti. Mahkeme, alınan bilirkişi raporu ve toplanan deliller kapsamında tüketicinin ilk olarak sigortalandığı 7 Ekim 2010 tarihinde 75 yaşında olduğunu, davalının bunu bilerek tüketiciyi 2011 yılında da sigortaladığına hükmetti. 2012 yılında ise sigorta poliçesinin davalı bankaca 2 Ocak 2012 tarihinde iptal edilmesine karşın tüketicinin hesabından 6 Eylül 2012 tarihinde hayat sigortası yenileme tahsilatı yapıldığına dikkat çeken mahkeme, bu durumda vefat eden tüketicinin sigortalandığı ve sigorta sözleşmesinin kurulduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Karar, davalı banka avukatınca temyiz edildi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, bankanın tüketicinin yaşını bilerek hayat sigortası poliçesi düzenlediğine dikkat çekti. Kararda, "Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına oy birliği ile karar verildi" denildi. Yargıtay kararının Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ulaşmasıyla dava yeniden görülecek.