'Koruyucu ekipmanımız eksik' diyen sağlık emekçisi sürgüne gönderildi

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde aynı zamanda da hemşire olarak görev yapan Genel Sağlık-İş işyeri temsilcisi, hastanede koruyucu ekipmanın olmadığını söylediği için sürgüne gönderildi.10-04-2020 13:32

İleri Haber

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nin aynı zamanda da hemşire olarak görev yapan Genel Sağlık-İş işyeri temsilcisi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede “sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanı eksik” dediği için hastane yetkililerinin talebiyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sürgüne gönderildi.

Genel Sağlık-İş tarafından yapılan açıklamada, Genel Sağlık-İş işyeri temsilcisinin, görevi hastaneye tıbbi malzeme tedarik edip personele ulaştırılmasını sağlamak olan İdari ve Mali Hizmetler Müdürünün, gayri sıhhi koşullarda dikiş makinesinde maske dikerken fotoğrafını çektirip sosyal medya hesabında paylaşmasını malzeme yetersizliğine örnek göstermesi sebebiyle sürgüne gönderildiği aktarılırken, İzmir İl Sağlık Müdürü M. Burak Öztop'a salgın sürecinde 138 bin kişinin yaşadığı Gaziemir’e hizmet veren Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görev yapan temsilcinin 11 bin yurttaşın yaşadığı Karaburun’a 2 ay süreyle gönderilmesinin asıl gerekçesi soruldu.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

''SİYASİ İKTİDARIN İŞ BİLMEZ YÖNETİCİLERİ, SALGIN FAŞİZMİ UYGULUYOR

Gayri sıhhi koşullarda dikiş makinesinde maske dikerken fotoğrafını çektirip sosyal medya hesabına koyan İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Genel Sağlık-İş İş Yeri Temsilcisini, salgınla mücadelede 'sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanı eksik' dediği için sürgüne gönderdi.

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan Genel Sağlık-İş işyeri temsilcisinden, 'Manşet Türkiye' isimli gazeteye demeç verdiği iddiasıyla 657 sayılı DMK’nun 125 maddesindeki 'Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek' hükmü kapsamında savunması istenmiştir. Genel Sağlık-İş İşyeri temsilcisi, verdiği savunmasında mesleği ile ilgili sorunlara hem Sendika temsilcisi olması hem de bir sağlık emekçisi olması nedeniyle duyarsız kalmasının mümkün olmadığını, gazeteciye demeç vermediğini, gazetecinin sohbetten haber yaptığını ifade etmiştir. Genel Sağlık-İş İşyeri Temsilcisi, sendika temsilcisi hem de bir vatandaş olarak meslek sorunlarımıza dikkat çekmek, çözüm yolları araştırmak ve gerekiyorsa idareye çözüm yolları önermek durumunda olan bir kişi olduğunu bildirmiştir. 

YASAYA GÖRE DEĞİL, SÜRGÜN EDİLEREK CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi yetkilileri, hukukun genel ilkelerini hiçe sayarak 'soruşturmanın selameti nedeniyle' Genel Sağlık-İş üyesinin Karaburun Devlet Hastanesi’ne 2 ay süreyle geçici olarak görevlendirilmesini yani başka bir ifadeyle, açıkça sürgün edilmesini istemiştir. Savunmayı yeterli görüyorsa dosyayı işlemden kaldırmak, görmüyorsa 657 Sayılı DMK 125/B-m fıkrası gereğince gereğini yapmakla görevli olan hastane idaresi, Genel Sağlık-İş üyesinin mevcut yasaya göre değil, sürgün edilerek cezalandırılmasını istemiştir. Kamuoyunda da gayet iyi bilindiği üzere bu tür görevlendirmeler görünürde selamet ama aslında idarenin gücünü memura gösterip ona 'haddini bildirmesinin' bir yolu olarak kullanılmaktadır.

Sendikamız Genel Sağlık-İş’in sağlık kurumlarında kişisel koruyucu ekipman eksik açıklamasının peşinden Sağlık Bakanı basın yoluyla tıbbi malzeme eksikliğini reddetmişti. Ancak Genel Sağlık-İş İşyeri Temsilcisinin, görevi hastaneye tıbbi malzeme tedarik edip personele ulaştırılmasını sağlamak olan İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ferda Punar’ın, gayri sıhhi koşullarda dikiş makinesinde maske dikerken fotoğrafını çektirip sosyal medya hesabında paylaşmasını malzeme yetersizliğine örnek göstermesi, sürgünün asıl gerekçesidir. 

GÜN, İŞİMİZE DUYGULARIMIZI KARIŞTIRMAMA GÜNÜDÜR

Soruyoruz: Hangi soruşturma ve neyin selameti? Sendika işyeri temsilcimiz Ali Kemal Akgül kurumda acil serviste hemşire olarak görev yapmaktadır bu haliyle hakkında yürütülen soruşturmaya nasıl bir etkisi olacaktır? Dünya ve ülkemiz zor günler geçirmektedir. Her gün binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın Covid-19 salgınında hasta olduğu, sağlık çalışanlarının hayatları pahasına görevlerine devam ettiği günler yaşıyoruz. Bugünler aklın ve bilimin ışığında hareket etmemiz ve özellikle sağlık çalışanlarını korumamız ve motivasyonlarını yüksek tutmamız gereken günlerdir. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nin sağduyudan ve hukuktan uzak yazısının gereğini yaparken bugünlerde bu türden bir işleme ortak olmamayı düşünmemiştir. Gün sağduyu, akıl ve bilim günüdür. İşimize duygularımızı karıştırmama zamanıdır. 

HUKUKA AYKIRI GÖREVLENDİRMEYİ GERİ ALMAYA DAVET EDİYORUZ

Sayın İzmir İl Sağlık Müdürü M. Burak Öztop; bu yoğun gündem ve Covid-19 salgını içinde imza attığınız bu görevlendirmenin neden yapıldığını, böyle bir salgınla mücadele edilmekteyken 138.000 vatandaşın yaşadığı Gaziemir’e hizmet veren Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi gibi bir hastanenin acil servisinde görev yapan üyemizin 11.000 vatandaşın yaşadığı Karaburun’a 2 ay süreyle göndermenin asıl gerekçesini sorunuz. 657 sayılı DMK’nın 10. maddesinde amirlerin yetkilerini eşitlik içinde ve mevzuata uygun olarak kullanmaları gerektiği açıkça belirtilmiştir. Eğer bir memurun disiplin hukukunu ihlal eden bir eylemi varsa Kanuna göre işlem tesis edilebilir. Ancak yetkileri kötüye kullanmak kabul edilemez. 

İzmir İl Sağlık Müdürü’nü aklıselim hareket ederek, yaptığı hukuka aykırı görevlendirmeyi geri almaya ve üyemizi görevine iadeye davet ediyor, tüm yasal yollara başvuru hakkımızı da saklı tutuyoruz.''