Konda’dan medya raporu: Türkiye’nin yüzde 74’ü gazete okumuyor

Medya kullanımına ilişkin araştırma yapan Konda yeni bir rapor hazırladı. Raporda kamuoyunun medyayı nasıl kullandığına dair istatistikler paylaşıldı.06-12-2019 09:42

Konda Araştırma, kamuoyunun medya kullanım alışkanlıklarına ilişkin rapor hazırladı. ‘İnternete ve sosyal medya araçlarına güvenin arttığı’ belirtilen raporda, ülkenin yüzde 74'ünün gazete okumadığına dikkat çekildi.

Türkiye'de kamuoyu yoklama ve danışmanlık konusunda araştırmalar yapan Konda’nın raporuna göre 2011 yılında Türkiye genelinde her 10 kişiden ancak dördü internet kullanırken bugün her 10 kişiden sekizinin internet kullandığı ifade ediliyor.

Ayrıca raporda “Farklı sosyal medya mecraları kısılan muhalif seslerin ve ötelenen toplumsal ve siyasal kimliklerin temsiliyeti için gittikçe önem kazanmaktadır. Habercilik alanında açılan bireysel YouTube kanalları, farklı iş modelleri deneyerek ana akım medyaya alternatif üretmeye çalışan bağımsız haber ve analiz platformları, anlık sanal haberleşme ağları Türkiye’nin medya evrenine çeşitlilik ve derinlik getirmektedir” denildi.

HABERLER TELEVİZYONDAN TAKİP EDİLMİYOR

Raporda kanalın izleyici kitlelerine ilişkin bilgiler de yer alıyor. Haber için tercih edilen televizyon kanallarının yıllar içinde değiştiği ifade edilen raporda, aynı zamanda haberleri televizyondan takip etmeyen kitlenin hızla artmaya başladığı belirtildi.

GENÇLER CNN İZLEMİYOR

Raporda, Demirören Grubu’nun satın aldığı CNN Türk’ün son 10 yıllık döneminde gençlerin izleme oranının yüzde 43’ten yüzde 26’ya kadar gerilediği saptandı. Raporda “Orta yaş grubunun izleyiciler arasındaki oranı bu dönemde aynı düzeyde kalırken, üst yaş grubunun oranı ise neredeyse iki katına ulaşmış durumda. Bugün her 10 CNN Türk takipçisinin yaklaşık üç gençlerden, dördü orta yaş grubundan, üçü ise üst yaş grubundan oluşuyor” deniyor.

FOX İZLEYEN KÜRT YURTTAŞ SAYISI ARTTI

Fox TV açısından önemli bir demografik değişime dikkat çekiyor. Kanal izleyicilerinin etnik kökenlerinde değişiklik olduğu belirtilen raporda, “2017 yılına dek düşük düzeylerde kalan Kürt izleyiciler, bugün her beş Fox TV izleyicisinin birini temsil ediyor” ifadeleri yer alıyor.