Komisyon kuruldu: Kapadokya talana mı açılıyor?

Kapadokya alanında fiziki ve inşai uygulamalara yönelik karar alabilecek olan Kapadokya Alan Komisyonu’nun teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.01-09-2019 09:23

Kapadokya Alan Komisyonu’nun teşkili, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Kurulacak komisyonun, Kapadokya alanında fiziki ve inşai uygulamalara yönelik karar alabilecek olması "Kapadokya talana mı açılıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Kurulacak komisyon, Kapadokya alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alabilecek. Kapadokya alanında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevleri kullanabilecek. Komisyon, Kapadokya alanı içerisinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar alabilecek.

İMAR PLANLARINI KOMİSYON DEĞERLENDİRECEK

Komisyon, Kanunun 4. maddesi çerçevesinde, Kapadokya alanının bütününe ilişkin hazırlanan ya da hazırlatılan üst ölçekli planları ve üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planlarını, yürürlüğe girişleri sürecinde inceleyerek uygun görüş verebilecek.