Kızılay’ın aylık 12 bin dolara kiraladığı köşkün tadilatı soruşturma konusu oldu

Kızılay’ın aylık 12 bin dolara kiraladığı Boğaz manzaralı tarihi köşkün tadilatı soruşturma konusu oldu.20-09-2019 10:12

Kızılay tarafından aylık 12 bin dolara kiralanan Rumeli Hisarı’nın üstündeki köşkün tadilatı adli soruşturma konusu oldu.

Kiralanan tarihi köşke yapılan ve 300 bin TL’yi bulan tadilat için İstanbul 3’üncü Koruma Kurulu, mal sahipleri hakkında idari ve adli soruşturma başlattığı öğrenildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre mal sahipleri Kızılay’a noter aracılığıyla tadilatlara ilişkin ihtarname gönderdi. İhtarda kira sözleşmesine uyulmadığı belirtilerek, “Kiracı, kiralanan binaların Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan ikinci derece tarihi yapı olduğunun bilincindedir. Bu sebeple mevcut mevzuat dahilince kiralananlarda yapılacak her türlü tamirat ve tadilat için mal sahiplerinin yazılı muvafakatı yanında Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden gerekli izinleri alacaktır. Bu izin ve ruhsatların alınmaması ve gereken harçların ödenmemesi tamamen kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınammış olması kira sözleşmesinin fesih nedeni olmadığı gibi, kiracının bu maksatla edimlerini yerine getirmesine engel değildir” ifadelerine yer verildi.

İhtarda Kızılay yönetiminin bu maddelerin aksine hareket ettiği, tarihi köşke duvar ve kapı ilaveleri yaptığı, iç mimari düzeni değiştirdiği ve orjinal planda yer alan çatı katındaki banyoyu kaldırdığı bildirildi. Köşk sahipleri yapılan değişikler nedeniyle soruşturma başlatıldığını, tadilatın kira sözleşmesine aykırı olduğunu belirterek, binanın eski haline getirilmesini istedi.

Noter yolu ile Kızılay’a gönderilen 18 Ekim 2018 tarihli ihtarda kira sözleşmesinde “Kiracının kiralanan binalara, muvafakat ve yasal izinler dahilinde yaptırdığı her türlü tadilat ve bunun dışında bakım ve kendi iş anlayış ev düzenine uygun şekilde yapılan dekor ve ilavelerden, alacak, tazminat veya faydalı masraf adı altında kiraya verenlerden hiçbir şey talep edemez” maddelerinin bulunduğuna vurgu yapıldı.

Kızılay’dan yapılan açıklamada, Rumeli Hisarı’nın üst tarafından bulunan tarihi köşkün deniz manzarası bulunmadığı belirtilerek, “Mesken halihazırda kullanılır değildir” denildi.

Açıklama özetle şöyle:

“Kızılay’ın Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu öncesi, çok sık davet edilen yabancı konukların kabul edilip, görüşmelerin yapılacağı bir çalışma ofisi olarak kiralanmış ve bu sürecin ardından meskenin kira sözleşmesi bitirilip, İstanbul çalışma ofisi olarak başka bir yere geçilmiştir.

Kızılay’a yönelik sistemli bir saldırının, bu saldırıyı özendirenler dışında kimseye faydası yoktur. Kızılay, dünyanın onlarca ülkesinde ülkemiz adına insani yardım çalışması yürüten, 2018 yılında 23 milyon kişiye el uzatan 151 yıllık yardım çınarıdır. Bu çınarın arkasında milyonlarca mazlumun duası vardır. Yıpratma çalışmaları olsa olsa Kızılay’ın uluslararası görevlerinden ve ülkemizde yürüttüğü faaliyetlerden rahatsız olanları sevindirecektir.”