Kitle örgütlerinden AKM açıklaması

Çeşitli meslek örgütleri ve sendikalar tarafından ortaklaşa düzenlenen açıklamada, Erdoğan’ın “müjde” olarak lanse ettiği Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkılmasının suç olduğu vurgulandı.03-11-2017 16:29
İleri Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AKM’nin yıkılacağını ve yerine yeni bir binanın yapılacağını “müjde” olarak duyurmuştu. AKP iktidarı boyunca çürümeye bırakılan AKM’nin yıkılması ile ilgili meslek örgütleri ve sendikalar tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

Kültür-Sanat Sen, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Yazarlar Sendikası, TOBAV, TOMEB, SİNE-SEN, Özerk Sanat Konseyi, Sanatçılar Girişimi, UPSD ve İstanbul Kültür Forumu tarafından yapılan açıklamada AKM hakkında yapılan hukuki başvuruların kabul edilmediği, AKM’nin bilerek ve isteyerek yıkıma terkedildiği belirtilirken, AKM’yi yıkmanın da terketmenin de suç olduğu vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:  

Ulusal ve uluslararası koruma ilkeleri gereği koruma altında bulunan Cumhuriyet dönemi kültür ve mimarlık varlıklarımızın en önemli yapılarından ve simgesel değeri olan Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılıp yerine daha büyüğünün ve yenisinin yapılacağını, toplumdan gizli bir şekilde hazırlanıp onaylanan yeni projenin 6 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat açıklanacağını büyük bir esefle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu toplantı öncesi tekrar hatırlatmak isteriz;

Cumhuriyet döneminin en önemli kültür varlıklarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi, “1. grup anıtsal yapı” olarak tescilli bir yapı olduğu gibi, Türkiye’nin opera binası olarak tasarlanarak öz kaynaklarımızla gerçekleştirilmiş ilk ve tek yapısıdır ve kentsel ve tarihi sit alanı olan Taksim Meydanının bütünleyici ve tanımlayıcı yapısal bir öğesidir.

Taşıdığı kültürel, tarihi, yapısal ve mimari değerleri ile de başta Anayasa ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası olmak üzere koruma hukuku ve Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle varlığı güvence altına alınmıştır.

Bütün bunlara ilaveten 16 Aralık 2010 tarihinde AKM’nin korunması yargı güvencesine kavuşmuş, yargı kararı ve koruma hukuku gereği AKM’nin depreme karşı güvenli hale getirilerek aslına uygun olarak restore edilmesi konusunda hazırlanan proje, Koruma Kurulu tarafından onaylanarak Ocak 2010’da Beyoğlu Belediyesince ruhsata bağlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamusal sorumlulukları doğrultusunda AKM’nin aslına uygun restorasyon işlerini tamamlamak ve binanın bir an önce yeniden hizmete açılmasını sağlamakla yükümlü oldukları halde 8 yılı aşkın bir süredir AKM’yi yıkıma terk etmek, polis karakolu olarak kullanmak gibi eylemler ile anayasal sorumluluklarını yerine getirmekten imtina etmek suretiyle suç işlemişlerdir.

Bu konuda yıllardır bıkmadan usanmadan kamu idareleri nezdinde yaptığımız uyarılar ve suç duyuruları işleme konmayarak hukuk ve yargı kararları yok sayılmış, AKM bilerek ve isteyerek yıkıma terk edilmiştir.

Yine ve yeniden uyarıyoruz:

Yıllardır dünyanın gözü önünde tarihe, kültüre, sanata, topluma ve hukuka karşı taammüden suç işlenmektedir!

Derhal onaylı restorasyon projesi uygulamaya sokularak bu kültür ve tarih yıkımına son verilmeli, Atatürk Kültür Merkezi özgün yapısı, kullanımı ve çevresiyle toplumun hizmetine sunulmalıdır.

AKM’Yİ YIKMAK DA YIKIMA TERKETMEK DE SUÇTUR!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.