Kişi başı gelir hızla eriyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) araştırması Türkiye’de bölgeler arasındaki gelir eşitsizliğini ve kişi başı gelirin nasıl eridiğini gözler önüne serdi.



25-03-2019 12:22

Kişi başı gelir 9 bin 562 dolar olurken, sadece 11 ilin kişi başı geliri Türkiye ortalamasını geçti.

Türkiye’nin 81 ilinin tamamında 2018’de kişi başı gelir 2017’ye göre düşerken Doğu ve Güneydoğu illeri en yoksul iller arasında yer aldı.

YÜZDE 30'A YAKIN ERİME

Türkiye’de kişi başına gelirde en yüksek seviye 12 bin 396 dolarla 2013 yılında yakalanmıştı. Arada geçen 5 yılda kişi başına gelirde yüzde 30’a yakın erime oldu.

'FATURAYI ÇALIŞAN KESİM ÖDEYECEK'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Erinç Yeldan'a göre Türkiye orta gelir değil, artık yoksulluk tuzağında. Çarpık sanayileşme ile Türkiye’nin doğusu ucuz işgücü deposu batısı ise yatırım alanı olarak görüldü, yaratılan kutuplaşma ile Türkiye’nin özellikle doğusu yoksulluğa mahkûm edildi. 
Türkiye’nin sağlıklı bir büyümeye geçmesi için öncelikle bölgeler arasındaki çarpıklığın ve gelir eşitsizliğinin düzeltilmesi gerektiğine dikkat çeken Yeldan, coğrafi bakımdan yoksul Türkiye’nin yaşanan krizden de en fazla etkilenen bölge olacağına işaret ederek, bunun bedelinin ağır olacağını, faturayı çalışan kesmin ödeyeceğini vurguladı